Regeling Bijzondere Journalistiek

Volgende deadlines

  1. 17 februari 2020, 9.00
  2. 27 april 2020, 9.00

Om voor behandeling in aanmerking te komen, dient u onderstaand formulier in te vullen. Lees voordien de Leidraad. Bij stap 2 van het invullen van het aanvraagformulier dient u de volgende bijlagen te uploaden of later per mail te versturen:

1. Inhoudelijk projectvoorstel – met daarin de aanleiding voor het onderzoek, de onderzoeksvraag en inhoudelijke context – maximaal 1500 woorden;
1.a Bij boekpublicaties: een concept-hoofdstukindeling -– maximaal 2 a4;
2. Werkplan en;
3. Tijdsplanning – met daarin een overzicht van de beoogde tijdsbesteding, de beoogde methode(n) en uitleg over de haalbaarheid;
4. Begroting – met dekkingsplan, rekening houdend met de honorariumlimiet van €100,- per werkdag, met een maximum van €2.000,- per fulltime maand.
– Gelieve de voorbeeldbegroting te gebruiken;
5. C.v. van de aanvrager(s) (incl. contactgegevens) – maximaal 2 a4;
6. Intentieverklaring(en) van omroep, uitgever en/of redactie;
7. Nederlandstalige voorbeelden van eigen werk van de aanvrager(s) – 1 boek, 2 artikelen (als pdf of word-document) of 2 links naar radio- of tv-uitzendingen.