Schrijf je in voor de nieuwbrief

Vacature bestuurslid Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten

In verband met het vertrek van Astrid Feiter in het eerste kwartaal van 2016, zoekt het Fonds BJP een nieuw bestuurslid. Het bestuur bestaat uit 6 ervaren journalisten/uitgevers die circa 10 keer per jaar bijeenkomen om subsidieaanvragen te beoordelen. Per subsidieronde ontvangt het bestuur van het Fonds BJP 15-20 projectvoorstellen voor bijzondere (schrijvende) journalistiek, zowel print als online.
Bestuursleden worden benoemd voor een termijn van 4 jaar en voor maximaal 2 termijnen. Het gaat om een onbezoldigde functie. Reis- en eventuele onkosten worden vergoed. Bestuurders zijn geheimhouding verplicht ten aanzien van de te beoordelen projectvoorstellen en kunnen zelf geen aanvraag indienen bij het Fonds BJP.
Vanwege de huidige samenstelling van het bestuur en overeenkomstig de Governance Code Cultuur, gaat de voorkeur uit naar een ervaren journalist met een niet-westerse achtergrond.
Belangstelling? Stuur dan voor 12 december een cv + korte motivatie naar fonds@fondsbjp.nl.
Voor meer informatie over het Fonds BJP en het bestuurslidmaatschap zie www.fondsbjp.nl of neem contact op met Mariëtte Wolf (directeur): 020-6386295 (ma/di/do/vrij).