NIA Journalist-in-residence

Volgende deadline

  1. NIA: 19 juni 2017, 9.00

Sinds 2015 stelt het Fonds BJP een beurs beschikbaar voor een journalist-in-residence bij het Nederlands Instituut Athene (NIA).

Brandpunt van de Eurocrisis en vluchtelingenproblematiek, Grexit, Syriza, Gouden Dageraad, culturele bakermat, vakantieoord voor comazuipers en koningspaar: Griekenland is volop in het nieuws. Met de beurs voor een journalist-in-residence hopen het NIA en het Fonds BJP de berichtgeving over Griekenland te verdiepen.

Hiertoe stelt het NIA elk najaar gedurende twee maanden zijn Frans van Hasselt-appartement ter beschikking. De journalist-in-residence kan tevens gebruik maken van de expertise en het uitgebreide netwerk van het NIA. Ook de Nederlandse ambassade in Athene heeft haar medewerking toegezegd.

Geïnteresseerde journalisten kunnen bij het Fonds BJP een verzoek indienen voor een verblijfbeurs à €4.000 voor twee maanden. De precieze verblijfsperiode wordt in overleg met het NIA vastgesteld. Klik hier voor informatie over de aanvraagprocedure.

Het NIA bevindt zich aan de voet van de Akropolis en is een van de acht Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland (NWIB). Het organiseert, verzorgt en faciliteert onderwijs en onderzoeksprojecten in samenwerking met universiteiten en onderzoekscentra in Nederland en Griekenland. Het beschikt over een uitgebreid netwerk in Athene en de rest van Griekenland.