Toekenningen

Lopend
Afgerond


Lopend


Toekenning: 2017-2018

Sanne Blauw: Ontcijferd

In onze samenleving spelen cijfers een grote rol. In de politiek, het bedrijfsleven, de gezondheidszorg, bij de publieke omroep, in de ontwikkelingshulp, in het onderwijs, bij de politie en in de wetenschap heerst de mantra ‘meten is weten’. Van de overheid die streeft naar economische groei, tot het bedrijf dat streeft naar winstmaximalisatie. Van de psycholoog die een patiënt niet langer dan zestien sessies mag behandelen, tot onszelf – die onze likes tellen. Maar vangen cijfers de werkelijkheid eigenlijk wel? En welke gevolgen heeft de prevalentie van cijfers op bijvoorbeeld wetenschap, media en politiek? Sanne Blauw onderzoekt aan het NIAS de ‘cijfercultuur’. Ook zoekt ze naar het antwoord op de vraag hoe cijfers zo gebruikt kunnen worden dat de juiste waarde eraan wordt toegekend. Blauw is econometrist en werkt bij De Correspondent met de portefeuille ‘Ontcijferen’.

Lees hier hoe Sanne Blauw haar verblijf in het NIAS ervaren heeft.

Toekenning: 2016-2017

Anne-Lot Hoek: De Indonesische vrijheidsstrijd op Bali 1945-1948

Waarom ging de dekolonisatie van Bali gepaard met zoveel Nederlands geweld? Het politiek gevoelige onderwerp werd, zowel in Nederland als in Indonesië, lange tijd vermeden. Recentelijk hebben nieuwe publicaties van KITLV directeur Gert Oostindie en historicus Rémy Limpach daar echter verandering in gebracht. Het boek van Limpach concludeert dat Nederlands geweld structureel was. Anne-Lot Hoek schreef eerder met steun van het Fonds BJP al enkele geruchtmakende artikelen over Nederlandse oorlogsmisdaden op Bali en Sumatra voor NRC Handelsblad. Nu gaat zij voor haar boek dieper in op de oorzaken van het structurele geweld. Hoe zag het geweld er in de praktijk uit? Wat waren de implicaties van de misdaden? Voor haar boek bekijkt Hoek het geweld vanuit persoonlijke perspectieven van Nederlandse en Balinese betrokkenen, zoals militairen, bestuursambtenaren, zendelingen en burgers, en plaatst die binnen de grotere historische context.

In september 2016 vertelde Anne-Lot Hoek over haar onderzoek bij Buitenhof. Eerder was zij ook te gast bij Reporter Radio.

Lees hier hoe Anne-Lot Hoek haar verblijf in het NIAS ervaren heeft.

Toekenning: 2015-2016
Margreet Fogteloo: Nederland in de jaren ’80, een stille revolutie

The eighties beleven sinds kort als nostalgische cult een herwaardering in de popmuziek en in de mode. Onvermijdelijk raakt daarmee het verleden losgezongen van de beleefde werkelijkheid. De jaren tachtig waren niet bepaald swingend en vrolijk, maar somber en kil. De tijd is inmiddels rijp voor een herontdekking van de jaren ’80, als een scharnierpunt van sociale ommekeer. De naoorlogse samenleving met haar overzichtelijke politieke landschap en verzorgingsstaat veranderde stilaan definitief van karakter. Margreet Fogteloo onderzoekt de stille revolutie die zich in de jaren ’80 voltrok, en hoe die nog steeds invloed heeft op onze huidige maatschappij.  Publicatie in 2016 bij Atlas Contact.

Lees hier hoe Margreet Fogteloo haar verblijf in het NIAS ervaren heeft.

Toekenning: 2013-2014
Liesbeth Koenen: Wonderen van het taalvermogen

Van september 2013 tot januari 2014 werkte Liesbeth Koenen, taalkundige en journalist, in het NIAS aan haar boek over de wonderen van het taalvermogen. Het vermogen van taal is ongekend groot, maar tegelijk ook bedrieglijk. Er zijn vele misverstanden over taal en de gevolgen die (goed of juist verkeerd) taalgebruik kan hebben. Hoe kunnen deze misverstanden uit de wereld geholpen worden? Liesbeth Koenen beschrijft waargebeurde taalverhalen van mensen (of zelfs dieren) die een uitzonderlijk verhaal hebben aangaande taal. Bijvoorbeeld wolvenkinderen, die in hun jonge jaren niet met taal in aanraking komen, mensen wier taalvermogen door een medische aandoening is aangetast en mensen die een uitzonderlijke vaardigheid hebben om talen aan te leren. Publicatie in 2014 bij Nieuw Amsterdam.

In NRC Handelsblad verscheen op 12 maart 2014 een artikel van Liesbeth Koenen over haar verblijf in het NIAS en de op handen zijnde verhuizing van het instituut. Het artikel is hier te lezen.

Toekenning: 2012-2013
Rutger van der Hoeven: Fotojournalistiek

Rutger van der Hoeven, journalist bij De Groene Amsterdammer, werkte in het NIAS aan een boek over de fotojournalistiek. In de jaren dertig werd de fotojournalistiek een nieuw journalistiek genre. Ze kreeg een groot bereik via nieuwe geïllustreerde bladen als Life en Paris-Match. Ook in de Tweede Wereldoorlog werd de kracht van het beeld ontdekt. Later leverde de Vietnamoorlog een van de meest iconische foto’s uit de geschiedenis op. In het tv-tijdperk is de impact van nieuwsfoto’s onveranderd gebleven. Juist het bevroren beeld bewees keer op keer zijn kracht bij het sturen en beïnvloeden van de publieke opinie. Het boek over de geschiedenis van de fotojournalistiek zal verschijnen bij uitgeverij Nieuw Amsterdam.

Toekenning: 2010-2011

Bernard Bouwman: Turkse islam

Voormalig NRC-correspondent Bernard Bouwman gebruikt zijn verblijf in het NIAS om zijn boek over Turkije en de islam te voltooien. Turkije neemt binnen de moslimwereld een aparte positie in. In het land zou een nieuwe, moderne vorm van de islam aan het ontstaan zijn. Maar er is anderzijds ook vrees voor islamisering van de seculiere Turkse samenleving. Doen zich in Turkije nieuwe ontwikkelingen in de islam voor? Zo ja, waar komen die vandaan, wie steunt ze en waar ligt de grens van die modernisering? Is Turkije een laboratorium waar islam en moderniteit vruchtbaar samen kunnen gaan? Het boek zal bij Atlas uitkomen.