Nieuws

Positief advies Raad voor Cultuur voor plannen Fonds BJP 2025-2028

‘De maatschappelijke betekenis van het Fonds BJP is onmiskenbaar.’

Op woensdag 19 juni bracht de Raad voor Cultuur op verzoek van de staatssecretaris advies uit over de subsidieaanvragen binnen de culturele basisinfrastructuur, waaronder die van het Fonds BJP. De raad adviseert positief over de plannen van het Fonds: hij onderschrijft de inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten en roemt de diversiteit aan publicaties, zowel in thematiek als vorm.

10 juli 2024
10 juli 2024

Ook is de raad enthousiast over de activiteiten die het Fonds BJP heeft ontplooid voor regionale en lokale journalistiek en de pilot Journalistiek+, waarin journalisten experimenteren met nieuwe werk- en publicatievormen. ‘De raad ziet het Fonds BJP als een onmisbaar fonds voor de instandhouding en ontwikkeling van onafhankelijke journalistiek’ en ‘verwacht dat de maatschappelijke betekenis van het Fonds BJP in de komende subsidieperiode alleen maar zal toenemen’.

In het advies staan ook enkele aanbevelingen aan het Fonds, met name op het gebied van het uitdragen van de visie op de maatschappelijke rol van journalistiek en op het gebied van samenwerkingen.

Directeur-bestuurder Joëlle Terburg is verheugd over het positieve advies van de Raad: “Het is fijn dat de Raad ziet hoe het Fonds zich de afgelopen jaren verder ontwikkeld heeft naar een partij die midden in het veld staat, inspeelt op journalistieke ontwikkelingen en journalisten steunt bij uitdagingen in de praktijk, bijvoorbeeld met regelingen voor regionale en lokale journalisten en met de pilot Journalistiek+. Het belang van de journalistiek is groot: journalisten leggen misstanden bloot maar publiceren ook – in uiteenlopende vormen – verhalen die bijvoorbeeld bijdragen aan maatschappelijke gesprekken. Omdat de journalistiek onder druk staat, zetten we ook de komende jaren onverminderd in op de onafhankelijke ondersteuning ervan. Dat doen we door journalisten niet alleen de kans te geven hun onderzoeken uit te voeren, maar daarvoor ook de geschikte vormen te vinden en te publiceren, in longreads, podcasts, documentaires, fotografische projecten, boeken en andere vernieuwende vormen.”

Op Prinsjesdag worden de definitieve subsidiebesluiten voor de periode vanaf 2025 bekend, die genomen worden op basis van het nu geformuleerde advies. Dankzij het budget uit de culturele basisinfrastructuur kan het Fonds BJP met subsidies en beurzen journalisten steunen bij het realiseren van hun projecten. Naast deze middelen ontvangt het Fonds momenteel ook middelen uit de mediabegroting, ter ondersteuning van de onderzoeksjournalistiek.

Het complete advies van de Raad voor Cultuur of het fonds is hier te lezen.