Regeling Onderzoeksjournalistiek

Volgende deadlines

  1. 27 augustus 2018, 9:00
  2. 29 oktober 2018, 9:00

Vanaf 20 juli 2018 kunnen subsidieaanvragen ingediend worden in het kader van de Regeling Onderzoeksjournalistiek.

De Regeling Onderzoeksjournalistiek is bedoeld om diepgravende en tijdrovende onderzoeksjournalistieke projecten mogelijk te maken, die uitmonden in audio(visuele) of online producties, (series) artikelen, boeken of andere journalistieke publicaties. Wij hanteren bij beoordeling van de projectvoorstellen in beginsel deze definitie van onderzoeksjournalistiek, gebaseerd op die van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ).

Voor wie?

Er is subsidie beschikbaar voor (freelance) schrijvende -, audiovisuele – en fotojournalisten die langere tijd aan een onderzoek willen werken. Journalisten kunnen individueel of in een samenwerkingsverband subsidie aanvragen. Jonge journalisten worden nadrukkelijk uitgenodigd om subsidie aan te vragen. Een deel van de beschikbare gelden is bestemd voor projecten gepubliceerd door lokale en regionale media.

Procedure

Indienen

Een aanvraag wordt ingediend via het online aanvraagformulier. Het verdient aanbeveling de aanvraag uiterlijk een week voor de deadline in concept voor te leggen aan het bureau of om tijdig per mail of telefonisch vooroverleg te plegen. Het bedrag van de toekenning wordt bepaald op basis van een begroting (met dekkingsplan). Voor omvangrijke projecten (boeken, lange documentaires of grote onderzoeksdossiers) is het mogelijk eerst een subsidie voor de researchfase aan te vragen, om een plan uit te werken e/o de haalbaarheid te onderzoeken. Op basis van de resultaten van de researchfase kan daarna een vervolgsubsidie aangevraagd worden. Voor de researchfase wordt een bedrag van maximaal €3.500,- per project toegekend.

Beschikbare subsidie

  • Honorariumvergoeding van €1.750,- per persoon per fulltime maand;
  • Onkostenvergoeding, a fond perdu.