Het lot van uitgezette Soedanezen

In 2011 tekenden Soedan en Nederland een overeenkomst over de gedwongen terugkeer van Soedanese asielzoekers. Sindsdien heeft Nederland zeker zestien Soedanese asielzoekers uitgezet. Journalisten Huib de Zeeuw en Kasper van Laarhoven spoorden vijf van hen op en schreven een reconstructie over hun ervaringen als ze bij aankomst worden ondervraagd en mishandeld door de Soedanese veiligheidsdienst NISS – verhalen over marteling en maandenlange opsluiting. Naast de vijf ‘Nederlandse’ zaken, werden in samenwerking met onderzoekscollectief Lighthouse Reports nog veertien Soedanezen achterhaald die in andere Europese landen verbleven en eenzelfde gewelddadige ervaring hadden na terugkomst in Soedan. Een van hen zat drie maanden in ‘De Vrieskist’, een beruchte gevangenis waar bewakers koude airconditioning inzetten als martelmethode. Mensenrechtenorganisaties waarschuwen al jaren voor deze uitzettingen en Europese regelgeving verbiedt het terugsturen van asielzoekers die risico lopen op “onmenselijke of vernederende” behandeling. Maar volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid is het in Soedan “in algemene zin veilig genoeg”. Wie is verantwoordelijk voor het welzijn van deze asielzoekers en hoe menselijk is dit uitzettingsbeleid?

Lees hier het artikel in NRC Handelsblad

Artikel | NRC Handelsblad