Subsidie aanvragen

Om voor behandeling in aanmerking te komen, dient u onderstaand formulier in te vullen. Bij stap 2 van het invullen van het aanvraagformulier dient u de volgende bijlagen te uploaden of later per mail te versturen:

  • Projectvoorstel (maximaal 1.500 woorden);
  • Werkplan en tijdschema (inclusief verwacht tijdstip van publicatie);
  • Concept hoofdstukindeling (alleen bij boekpublicaties, maximaal 2 a4);
  • Begroting (rekening houdend met de honorariumlimiet van €1.750 per fulltime maand) en dekkingsplan (inclusief eventueel voorschot uitgever, vergoeding, bijdrage overige fondsen en andere aan het project gerelateerde inkomsten);
  • Intentieverklaring van een uitgever of redactie;
  • Curriculum vitae (incl. contactgegevens, maximaal 2 a4);
  • Nederlandstalige voorbeelden van eigen werk (maximaal 2 artikelen of 1 boek). Voorbeelden van eigen werk worden alleen op verzoek geretourneerd.