Schrijf je in voor de nieuwbrief

Beurs Expertisebevordering

In verband met de gevolgen van de coronacrisis voor (freelance) journalisten, verruimt het Fonds BJP de aanvraagmogelijkheden voor de Beurs Expertisebevordering. Deze beurs voorziet in een tegemoetkoming in inkomstenderving en onkosten bij het volgen van een cursus.

  • De beurs wordt sneller en breder beschikbaar gesteld voor online scholingsactiviteiten;
  • Er kan tijdelijk een tegemoetkoming in de tijdsinvestering vanaf de eerste cursusdag aangevraagd worden, in plaats van, zoals gewoonlijk, vanaf de zesde dag;
  • Bij het volgen van online cursussen kun je een tegemoetkoming in de tijdinvestering aanvragen voor zowel de contacturen als voor zelfstudie.

Heb je vragen? Mail naar talentontwikkeling@fondsbjp.nl. Aanvragen gaat via het online aanvraagformulier.


Voor wie is de beurs bedoeld?
Voor (freelance) journalisten die langer dan twee jaar in het vak zitten en in zichzelf willen investeren. Met de beurs kun je je kennis verdiepen, nieuwe vaardigheden aanleren en innovatieve vertelvormen verkennen: allemaal erop gericht om een (betere) onderzoeksjournalist te worden.

Waarvoor kan ik subsidie aanvragen?
De beurs is ‘vormvrij’: je kunt subsidie aanvragen voor journalistieke cursussen en masterclasses op gebied van wob-procedures, open source, datajournalistiek, financiële journalistiek, multimediale vertelvormen, congressen of studiereizen. Maar je kunt je ook een eigen educatietraject samenstellen door bijvoorbeeld mee te lopen met een onderzoeksjournalist van naam op een (buitenlandse) redactie of instelling, of door zelf een combinatie van journalistieke scholingsactiviteiten samen te stellen en te volgen.

Cursussen die niet journalistiek-inhoudelijk zijn, kunnen ook in aanmerking komen voor een beurs, maar uitsluitend wanneer ze aantoonbaar bijdragen aan de verdieping, versterking of verbreding van de journalistieke praktijk. Denk bijvoorbeeld aan taalcursussen of cursussen om vaardigheden zoals monteren of storytelling te verbeteren.

Als je twijfelt of je verzoek beurswaardig is, kun je altijd mailen. Binnenkort vind je hier een (niet uitputtende) lijst met voorbeelden van (online) scholingstrajecten waarvoor je de beurs kunt aanvragen.

Wat wordt er vergoed?
In aanmerking voor subsidie komen zowel de kosten van de cursus of masterclass, onkosten als de derving van inkomsten vanwege het volgen een educatietraject. Er zijn geen deadlines voor deze Beurs Expertisebevordering. Er is een afhandeltermijn van circa zes weken. De subsidie kan niet achteraf worden toegekend, dus vraag ruim op tijd aan.

Hoe vraag ik aan?
Je moet een goed gemotiveerd voorstel indienen dat aantoont dat je affiniteit hebt met onderzoeksjournalistiek of dat je bezig bent je erin te verdiepen. Een aanvraag dien je in via het online aanvraagformulier.

Waarom deze beurs?
De regeling wordt mogelijk gemaakt dankzij extra gelden van het kabinet voor onderzoeksjournalistiek. Het Fonds BJP wil met deze beurs, samen met de regeling Jong Talent, duurzaam investeren in de kwaliteit van journalistiek in Nederland, zowel landelijk als regionaal. Deze educatiesubsidies moeten vooral freelancers door middel van specialisatie ondersteunen om een volwaardige beroepspraktijk te vestigen.

Verdere voorwaarden? 
Voor de Beurs Expertisebevordering gelden de voorwaarden zoals geformuleerd in de Leidraad Beurs Expertisebevordering.