Aanvraagformulier Beurs Expertisebevordering

Lees voor het indienen van een aanvraag de Leidraad Beurs Expertisebevordering. Vooroverleg is mogelijk zonder dat het Fonds zich op enigerlei wijze vastlegt. Dat kan telefonisch of per mail (talentontwikkeling@fondsbjp.nl).

In je aanvraag dien je duidelijk te maken voor welke activiteit(en) je een beurs aanvraagt en waarom die (combinatie van) activiteit(en) jouw (onderzoeks)journalistieke praktijk zal verbeteren. Ook dien je inzicht te geven in je eigen motivatie om het traject aan te gaan, je planning en je begroting.

De gevraagde bijlagen zijn:

 • Uiteenzetting plan en leerdoelen (max. 1 a4);
 • Korte motivatie (max. 1 a4);
 • Planning;
 • Begroting (op basis van de voorbeeldbegroting) en dekkingsplan (waarin ook eigen bijdrage en/of bijdrage werkgever is opgenomen);
 • Curriculum vitae (max. 2 a4);
 • Twee eerdere publicaties (bestanden of links – niet achter betaalmuur);
 • Indien van toepassing: brief van de betreffende journalist of redactie, waarmee je wilt meelopen;
 • Indien van toepassing: bewijs van toelating voor de activiteit;
 • Optioneel: één of twee aanbevelingsbrieven.
1 Subsidie selecteren
2 Aanvraagdetails
3 Bijlagen
4 Uw gegevens
  Vink hier aan voor welke activiteit(en) je de Beurs Expertisebevordering aanvraagt. Meerdere opties mogelijk. Als de voorgenomen activiteit niet in deze lijst staat, vul die dan bij de volgende vraag in.