Regeling Jong Talent

In verband met de gevolgen van de coronacrisis voor (freelance) journalisten, verruimt het Fonds BJP de aanvraagmogelijkheden voor de Beurs Expertisebevordering. Deze beurs voorziet in een tegemoetkoming in inkomstenderving bij het volgen van een cursus. De beurs wordt sneller en breder beschikbaar gesteld, met name voor online scholingsactiviteiten. In verband met de coronacrisis kan momenteel een tegemoetkoming in de tijdsinvestering vanaf de eerste cursusdag aangevraagd worden, in plaats van, zoals gewoonlijk, vanaf de zesde dag. Heb je vragen? Mail talentontwikkeling@fondsbjp.nl.


Tien traineeships voor onderzoeksjournalisten

Voor wie is de Regeling Jong Talent?
De Regeling Jong Talent is bestemd voor beginnende journalisten die als onderzoeksjournalist in opleiding willen werken op een gerenommeerde onderzoeksredactie, landelijk of regionaal. Kandidaten zijn op het moment van aanmelden maximaal drie jaar afgestudeerd aan een erkende journalistieke opleiding in Nederland of maximaal drie jaar actief binnen de journalistiek.

In september 2019 is de eerste lichting trainees aan de slag gegaan, op deze redacties. In 2020 komen er nog eens tien werkervaringsplaatsen bij. De werkplekken waar je straks op kunt solliciteren, worden in overleg met de betrokken mediapartijen in april bekendgemaakt en in mei worden de vacatures opengesteld. Geïnteresseerde mediaredacties kunnen zich tot 24 februari melden bij het Fonds BJP. De beoogde startdatum van de traineeships is 1 september 2020.

Hoe werkt het?
De trainee krijgt een full time contract als onderzoeksjournalist voor zeker een, maar idealiter twee jaar. Het Fonds BJP organiseert daarnaast scholingsweken voor de trainees. Het honorarium is dat van een beginnend journalist volgens de CAO-normen van het uitgeverijbedrijf. Het Fonds BJP financiert de regeling, maar de journalist solliciteert direct bij het betreffende medium dat de opleidingsplaats aanbiedt en het profiel van de kandidaat schetst.

Hoe meld ik me aan?
De vacatures voor 2020 zijn nog niet open gesteld. Dat gebeurt naar verwachting begin mei: advertenties worden dan gepubliceerd op deze pagina, in Villamedia en in de betrokken media waarmee het Fonds BJP samenwerkt. Vanaf dat moment kan iedereen die aan de voorwaarden voldoet, solliciteren. De sollicitatieprocedures zullen plaatsvinden in juni en juli.

Waarom deze regeling?
Met de Regeling Jong Talent wil het Fonds BJP de positie van onderzoeksjournalisten zowel landelijk als regionaal structureel verstevigen. Dat gebeurt door een samenhangend pakket van projectsubsidies, expertisebevordering en werkervaringsplaatsen in de Regeling Jong Talent. De regeling is mogelijk dankzij de extra gelden die door minister Slob van Media beschikbaar zijn gesteld voor onderzoeksjournalistiek.