Regeling Jong Talent

In oktober 2021 start de derde ronde van het Jong Talent-programma. Vacatures voor deze lichting zijn inmiddels gesloten.

Een nieuwe lichting Jong Talent zal naar verwachting in januari 2022 van start gaan. Solliciteren kan dan weer vanaf het najaar. 

Via het Jong Talent-programma kunnen trainees, met steun van het Fonds BJP, één tot twee jaar begeleid aan de slag als onderzoeksjournalist; daarnaast nemen ze deel aan een door het Fonds georganiseerd scholingsprogramma. De vacatures staan vanaf 28 juni op onze site en op Villamedia. Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief (onderaan de homepage). Benieuwd naar de ervaring van een trainee? Lees dan dit interview met Karlijn Saris, trainee bij De Groene Amsterdammer.

Waarom deze regeling?
De Regeling Jong Talent is onderdeel van het talentontwikkelingsprogramma van het Fonds BJP, dat tot doel heeft om de positie van onderzoeksjournalisten zowel landelijk als regionaal structureel verstevigen. Dat gebeurt door een samenhangend pakket van projectsubsidies, expertisebevordering en werkervaringsplaatsen in de Regeling Talentontwikkeling. De regeling is mogelijk dankzij de gelden die het ministerie van OCW beschikbaar heeft gesteld voor onderzoeksjournalistiek.

Voor wie is de Regeling Jong Talent?
De Regeling Jong Talent is bestemd voor beginnende journalisten die als onderzoeksjournalist in opleiding willen werken op een gerenommeerde onderzoeksredactie, landelijk of regionaal.

In september 2019 is de eerste lichting trainees aan de slag gegaan, op deze redacties. Dit jaar is een tiental nieuwe werkervaringsplaatsen bijgekomen. De selectieprocedure van deze tweede ronde is achter de rug. Vanaf 1 september zijn de trainees begonnen met een training-on-the-job voor periode van zeker een jaar. Het  Fonds is voornemens in 2021 een nieuwe ronde Jong Talent te starten als de middelen daarvoor beschikbaar zijn.

Het Fonds stelt als eis dat de kandidaten die in dienst treden bij de betrokken mediapartijen maximaal drie jaar zijn afgestudeerd (peildatum voor deze ronde 1 oktober 2021) aan een erkende journalistieke opleiding, of maximaal drie jaar actief zijn in de journalistiek en relevante publicaties kunnen overleggen. De trainee beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift.

De werkwijze
In overleg met het Fonds stellen de mediapartijen elk een vacature open op Villamedia en op hun eigen platform. Op de website van het Fonds en via social media wordt daaraan aandacht gegeven. Vanaf dat moment kunnen journalisten die aan de criteria voldoen solliciteren. Het is mogelijk om op meerdere vacatures te reageren. Wie wordt aangenomen, krijgt een (full-time) contract als onderzoeksjournalist voor zeker een jaar, met de mogelijkheid tot verlenging met een jaar. Het honorarium is dat van een beginnend journalist volgens de geldende cao-normen. De kandidaat treedt in dienst op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bij het betreffende medium. Het Fonds BJP ziet erop toe dat de kandidaten minimaal voldoen aan de algemene criteria van de regeling en organiseert meerdere scholingsdagen per jaar voor de trainees, waarvoor de werkgever ze vrijstelt.

Vragen?
Mail naar talentontwikkeling@fondsbjp.nl.