Journalist-in-residence

Het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten heeft elk jaar ruimte voor twee journalistenbeurzen. Een beurs voor een verblijf van vijf maanden in het NIAS (Netherlands Istitute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences) en een beurs voor een verblijf van twee maanden in het NIA (Nederlands Instituut Athene).

Aanvragen worden ingediend via het online aanvraagformulier.