Toekenningen

Lopend
Afgerond


Lopend


Toekenning: Najaar 2019
Jaap Tielbeke – Een beter milieu begint niet bij jezelf

Vanaf september 2019 verbleef Jaap Tielbeke vijf maanden aan het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) in Amsterdam om te werken aan zijn boek ‘Een beter mileu begint niet bij jezelf’. In maart 2019 sprak hij met de Volkskrant over zijn project: ‘Ik ben opgegroeid met de spotjes van Postbus 51: een beter milieu begint bij jezelf. Afval scheiden, licht uit, verwarming lager; het idee dat je daarmee zelf iets kunt bijdragen, is mooi, maar het wrange is: we zijn nu ruim twintig jaar verder en de problemen zijn alleen maar groter geworden.’ In dit boek onderzoekt hij waar de macht en verantwoordelijkheid liggen in het bestrijden van klimaatverandering. In het najaar van 2020 verschijnt zijn boek bij uitgeverij DasMag.

Lees hier hoe Jaap Tielbeke zijn verblijf in het NIAS ervaren heeft.

Toekenning: 2018-2019
Sarah Venema: Over de vluchtstrook

Begin september heeft Sarah Venema haar intrek genomen in het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) in Amsterdam. Zij verblijft daar vijf maanden om te werken aan haar boek ‘Over de vluchtstrook’ (werktitel). Ze reconstrueert de reis van Pippa Bacca en Silvia Moro, twee Italiaanse kunstenaars die in 2008 gekleed in bruidsjurken liftend door Europa trokken, van Milaan naar Jeruzalem. Ze zagen hun tocht als een kunstperformance en wilden laten zien dat vertrouwen in de medemens een groot goed is: wie goed doet, goed ontmoet. In Istanbul scheidden de wegen van de twee vrouwen, verdween Bacca en werd zij later verkracht en vermoord teruggevonden. Maar de zussen van Pippa Bacca zijn na haar dood blijven liften. Zij zien haar dood als een ongeluk.
Aan de hand van het verhaal van Bacca en Moro onderzoekt Venema waarom we zo bang zijn geworden om bij een vreemde in de auto te stappen. Hoe gevaarlijk is het eigenlijk? En wat gebeurt er als je het toch doet? Publicatie bij Querido Fosfor, verwacht in 2019.

Lees hier hoe Sarah Venema haar verblijf in het NIAS ervaren heeft.

 

Toekenning: 2016-2017

Anne-Lot Hoek: De Indonesische vrijheidsstrijd op Bali 1945-1948

Waarom ging de dekolonisatie van Bali gepaard met zoveel Nederlands geweld? Het politiek gevoelige onderwerp werd, zowel in Nederland als in Indonesië, lange tijd vermeden. Recentelijk hebben nieuwe publicaties van KITLV directeur Gert Oostindie en historicus Rémy Limpach daar echter verandering in gebracht. Het boek van Limpach concludeert dat Nederlands geweld structureel was. Anne-Lot Hoek schreef eerder met steun van het Fonds BJP al enkele geruchtmakende artikelen over Nederlandse oorlogsmisdaden op Bali en Sumatra voor NRC Handelsblad. Nu gaat zij voor haar boek dieper in op de oorzaken van het structurele geweld. Hoe zag het geweld er in de praktijk uit? Wat waren de implicaties van de misdaden? Voor haar boek bekijkt Hoek het geweld vanuit persoonlijke perspectieven van Nederlandse en Balinese betrokkenen, zoals militairen, bestuursambtenaren, zendelingen en burgers, en plaatst die binnen de grotere historische context.

In september 2016 vertelde Anne-Lot Hoek over haar onderzoek bij Buitenhof. Eerder was zij ook te gast bij Reporter Radio.

Lees hier hoe Anne-Lot Hoek haar verblijf in het NIAS ervaren heeft.

Toekenning: 2015-2016
Margreet Fogteloo: Nederland in de jaren ’80, een stille revolutie

The eighties beleven sinds kort als nostalgische cult een herwaardering in de popmuziek en in de mode. Onvermijdelijk raakt daarmee het verleden losgezongen van de beleefde werkelijkheid. De jaren tachtig waren niet bepaald swingend en vrolijk, maar somber en kil. De tijd is inmiddels rijp voor een herontdekking van de jaren ’80, als een scharnierpunt van sociale ommekeer. De naoorlogse samenleving met haar overzichtelijke politieke landschap en verzorgingsstaat veranderde stilaan definitief van karakter. Margreet Fogteloo onderzoekt de stille revolutie die zich in de jaren ’80 voltrok, en hoe die nog steeds invloed heeft op onze huidige maatschappij.  Publicatie bij Atlas Contact.

Lees hier hoe Margreet Fogteloo haar verblijf in het NIAS ervaren heeft.

Toekenning: 2013-2014
Liesbeth Koenen: Wonderen van het taalvermogen

Van september 2013 tot januari 2014 werkte Liesbeth Koenen, taalkundige en journalist, in het NIAS aan haar boek over de wonderen van het taalvermogen. Het vermogen van taal is ongekend groot, maar tegelijk ook bedrieglijk. Er zijn vele misverstanden over taal en de gevolgen die (goed of juist verkeerd) taalgebruik kan hebben. Hoe kunnen deze misverstanden uit de wereld geholpen worden? Liesbeth Koenen beschrijft waargebeurde taalverhalen van mensen (of zelfs dieren) die een uitzonderlijk verhaal hebben aangaande taal. Bijvoorbeeld wolvenkinderen, die in hun jonge jaren niet met taal in aanraking komen, mensen wier taalvermogen door een medische aandoening is aangetast en mensen die een uitzonderlijke vaardigheid hebben om talen aan te leren. Publicatie bij Nieuw Amsterdam.

In NRC Handelsblad verscheen op 12 maart 2014 een artikel van Liesbeth Koenen over haar verblijf in het NIAS en de op handen zijnde verhuizing van het instituut. Het artikel is hier te lezen.

Toekenning: 2012-2013
Rutger van der Hoeven: Fotojournalistiek

Rutger van der Hoeven, journalist bij De Groene Amsterdammer, werkte in het NIAS aan een boek over de fotojournalistiek. In de jaren dertig werd de fotojournalistiek een nieuw journalistiek genre. Ze kreeg een groot bereik via nieuwe geïllustreerde bladen als Life en Paris-Match. Ook in de Tweede Wereldoorlog werd de kracht van het beeld ontdekt. Later leverde de Vietnamoorlog een van de meest iconische foto’s uit de geschiedenis op. In het tv-tijdperk is de impact van nieuwsfoto’s onveranderd gebleven. Juist het bevroren beeld bewees keer op keer zijn kracht bij het sturen en beïnvloeden van de publieke opinie. Het boek over de geschiedenis van de fotojournalistiek zal verschijnen bij uitgeverij Nieuw Amsterdam.