Toekenningen

Lopend
Afgerond


Lopend


Toekenning: Voorjaar 2020
Marijn Kruk – Populisme in Europa

Marijn Kruk verbleef vanaf februari 2020 aan het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) in Amsterdam. Hij werkte daar aan zijn boek over nationaalpopulisme in Europa. Kruk reisde een jaar lang door Europa om de opkomst ervan te onderzoeken en sprak met kiezers, politicologen, economen, en natuurlijk ook met populistische politici zelf. Zijn boek zal verschijnen bij uitgeverij Prometheus.

Lees hier hoe Marijn Kruk zijn verblijf in het NIAS ervaren heeft.


Toekenning: 2016-2017

Anne-Lot Hoek: De Indonesische vrijheidsstrijd op Bali 1945-1948

Waarom ging de dekolonisatie van Bali gepaard met zoveel Nederlands geweld? Het politiek gevoelige onderwerp werd, zowel in Nederland als in Indonesië, lange tijd vermeden. Recentelijk hebben nieuwe publicaties van KITLV directeur Gert Oostindie en historicus Rémy Limpach daar echter verandering in gebracht. Het boek van Limpach concludeert dat Nederlands geweld structureel was. Anne-Lot Hoek schreef eerder met steun van het Fonds BJP al enkele geruchtmakende artikelen over Nederlandse oorlogsmisdaden op Bali en Sumatra voor NRC Handelsblad. Nu gaat zij voor haar boek dieper in op de oorzaken van het structurele geweld. Hoe zag het geweld er in de praktijk uit? Wat waren de implicaties van de misdaden? Voor haar boek bekijkt Hoek het geweld vanuit persoonlijke perspectieven van Nederlandse en Balinese betrokkenen, zoals militairen, bestuursambtenaren, zendelingen en burgers, en plaatst die binnen de grotere historische context.

In september 2016 vertelde Anne-Lot Hoek over haar onderzoek bij Buitenhof. Eerder was zij ook te gast bij Reporter Radio.

Lees hier hoe Anne-Lot Hoek haar verblijf in het NIAS ervaren heeft.


Toekenning: 2015-2016
Margreet Fogteloo: Nederland in de jaren ’80, een stille revolutie

The eighties beleven sinds kort als nostalgische cult een herwaardering in de popmuziek en in de mode. Onvermijdelijk raakt daarmee het verleden losgezongen van de beleefde werkelijkheid. De jaren tachtig waren niet bepaald swingend en vrolijk, maar somber en kil. De tijd is inmiddels rijp voor een herontdekking van de jaren ’80, als een scharnierpunt van sociale ommekeer. De naoorlogse samenleving met haar overzichtelijke politieke landschap en verzorgingsstaat veranderde stilaan definitief van karakter. Margreet Fogteloo onderzoekt de stille revolutie die zich in de jaren ’80 voltrok, en hoe die nog steeds invloed heeft op onze huidige maatschappij.  Publicatie bij Atlas Contact.

Lees hier hoe Margreet Fogteloo haar verblijf in het NIAS ervaren heeft.


Toekenning: 2012-2013
Rutger van der Hoeven: Fotojournalistiek

Rutger van der Hoeven, journalist bij De Groene Amsterdammer, werkte in het NIAS aan een boek over de fotojournalistiek. In de jaren dertig werd de fotojournalistiek een nieuw journalistiek genre. Ze kreeg een groot bereik via nieuwe geïllustreerde bladen als Life en Paris-Match. Ook in de Tweede Wereldoorlog werd de kracht van het beeld ontdekt. Later leverde de Vietnamoorlog een van de meest iconische foto’s uit de geschiedenis op. In het tv-tijdperk is de impact van nieuwsfoto’s onveranderd gebleven. Juist het bevroren beeld bewees keer op keer zijn kracht bij het sturen en beïnvloeden van de publieke opinie. Het boek over de geschiedenis van de fotojournalistiek zal verschijnen bij uitgeverij Nieuw Amsterdam.