Regeling Onderzoeksjournalistiek

Volgende deadlines

  1. 13 mei 2019, 9.00
  2. 17 juni 2019, 9.00

De Regeling Onderzoeksjournalistiek is bedoeld om diepgravende en tijdrovende onderzoeksjournalistieke projecten mogelijk te maken, die uitmonden in audio(visuele) of online producties, (series) artikelen, boeken of andere journalistieke publicaties. Wij hanteren bij beoordeling van de projectvoorstellen in beginsel deze definitie van onderzoeksjournalistiek, gebaseerd op die van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ).

Voor wie?

Er is subsidie beschikbaar voor (freelance) schrijvende -, audiovisuele – en fotojournalisten die langere tijd aan een onderzoek willen werken. Journalisten kunnen individueel of in een samenwerkingsverband subsidie aanvragen. Jonge journalisten worden nadrukkelijk uitgenodigd om subsidie aan te vragen. Een deel van de beschikbare gelden is bestemd voor projecten gepubliceerd door lokale en regionale media.

Voor de oprichting en uitbreiding van onderzoeksredacties verwijzen we je graag door naar de nieuwe regeling van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

Procedure

Indienen

Een aanvraag wordt ingediend via het online aanvraagformulier. Het verdient aanbeveling de aanvraag uiterlijk een week voor de deadline in concept voor te leggen aan het bureau of om tijdig per mail of telefonisch vooroverleg te plegen. Het bedrag van de toekenning wordt bepaald op basis van een begroting (met dekkingsplan). Voor omvangrijke projecten (boeken, lange documentaires of grote onderzoeksdossiers) is het mogelijk eerst een subsidie voor een vooronderzoek aan te vragen, om een plan uit te werken e/o de haalbaarheid te onderzoeken. Op basis van de resultaten van de vooronderzoeksfase kan daarna een vervolgsubsidie aangevraagd worden. Als vooronderzoekssubsidie wordt een bedrag van maximaal €4.000,- (honorarium voor 2 maanden) per project toegekend, exclusief eventuele onkosten.

Beschikbare subsidie

  • Honorariumvergoeding van maximaal €100,- per werkdag, met een maximum van €2.000,- per fulltime maand;
  • Onkostenvergoeding, a fond perdu.