Aanvraag indienen – Regeling Onderzoeksjournalistiek

Een aanvraag wordt ingediend via het onderstaande online aanvraagformulier. Het verdient aanbeveling de aanvraag uiterlijk een week voor de deadline in concept voor te leggen aan het bureau (via onderzoeksjournalistiek@fondsbjp.nl) of om tijdig per mail of telefonisch vooroverleg te plegen.

Bij invulling van het aanvraagformulier dienen de volgende bijlagen toegevoegd te worden:

  1. 1. Inhoudelijk projectvoorstel – met daarin de aanleiding voor het onderzoek, de onderzoeksvraag en inhoudelijke context (max. 1500 woorden);
  2. 1.a Bij boekpublicaties: een concept-hoofdstukindeling;
  3. 2. Werkplan en;
  4. 3. Tijdsplanning – met daarin een overzicht van de beoogde tijdsbesteding, de beoogde methode(n) en uitleg over de haalbaarheid;
  5. 4. Begroting – met dekkingsplan, rekening houdend met de honorariumlimiet van €100,- per werkdag, met een maximum van €2.000,- per fulltime maand.
  6. 5. C.v. van de aanvrager(s) (incl. contactgegevens) – maximaal 2 a4-tjes;
  7. 6. Intentieverklaring(en) van omroep, uitgever en/of redactie;
  8. 7. Nederlandse voorbeelden van eigen werk van de aanvrager(s) – 1 boek, 2 artikelen (als pdf of word-document) of 2 links naar radio- of tv-uitzendingen.

De aanvragen worden behandeld door een beoordelingscommissie bestaande uit een delegatie van het bestuur van het Fonds BJP, geadviseerd door commissieleden uit het onderzoeksjournalistieke veld.

Ongeveer een maand na de deadline ontvang je bericht over de uitkomst. De beoordelingscommissie komt gemiddeld vijf keer per jaar bijeen.