Schrijf je in voor de nieuwbrief

Regeling Journalistieke Projectsubsidies


Welke soorten subsidie zijn er?

  • Vooronderzoekssubsidie – indien nog niet duidelijk is of het materiaal voldoende oplevert, welke richting het vervolgonderzoek moet krijgen of wanneer het precieze plan voor een publicatie verder uitgewerkt dient te worden. Het maximaal toe te kennen bedrag is € 4.600,- honorarium plus € 2.000,- onkosten.
    • Indien het vooronderzoek voldoende aanknopingspunten biedt om een vervolgonderzoek te rechtvaardigen, kun je een aanvraag voor een Uitvoeringssubsidie indienen;
  • Uitvoeringssubsidie – voor het maken van een artikel of reportage (maximaal € 5.000,-), een longread of serie artikelen (maximaal € 10.000,-), een boek, biografie, podcast, radio– of tvdocumentaire of ander multimediaal project (gemiddeld €10.000,-, maximaal € 20.000,-).
    • De uitvoeringssubsidie kan op basis van de resultaten van een vooronderzoekssubsidie worden aangevraagd, maar een aanvrager kan er ook voor kiezen meteen een uitvoeringsubsidie aan te vragen;
  • NIAS Journalist-in-residence – Elk jaar verstrekt het Fonds BJP twee beurzen van € 10.000,- voor een verblijf van 5 maanden in het NIAS (Netherlands Institute for Advanced Study), een in het voorjaar en een in het najaar.

De subsidies die binnen de Regeling Projectsubsidies worden verleend komen uit de Regeling Bijzondere Journalistiek en uit de Regeling Onderzoeksjournalistiek.


Voor wie is de subsidie bedoeld?
Voor (freelance) journalisten die individueel of in teamverband werken aan een relevant, diepgravend, bijzonder en/of onderzoeksjournalistiek project, dat uitmondt in een of meer journalistieke publicaties. Een aanvraag moet vergezeld gaan van een schriftelijke verklaring van een journalistiek medium, platform of uitgever die het project wil publiceren.

Waarvoor kan je subsidie aanvragen?
Voor projecten die uitmonden in journalistieke publicaties. In aanmerking komen: audiovisuele vertelvormen, podcasts en (web)docu’s. Daarnaast ook: artikelen, boeken, biografieën, reportages en longreads voor tijdschriften, kranten, tv, radio, online platforms. Ten slotte komen ook getekende journalistiek en journalistieke fotografie, evenals vernieuwende (digitale) vormen in aanmerking. Twijfel je of je voor jouw project subsidie aan kunt vragen? Neem dan telefonisch of per mail contact op met het bureau.

Wat wordt vergoed?
Het Fonds BJP subsidieert zowel een tegemoetkoming in de tijdsinvestering (€ 115,- per werkdag, met een maximum van € 2.300,- per fulltime maand) als onkosten (bijvoorbeeld reis- en andere aan het onderzoek gerelateerde kosten). Met behulp van de voorbeeldbegrotingen, waarin ook de voorwaarden te vinden zijn, kun je je budget opstellen. Als je daarna nog vragen hebt, kun je telefonisch of per mail contact opnemen.

Bijzondere regelingen
Aanvragen kunnen door het bestuur worden toegekend uit een van de volgende twee bijzondere subsidieregelingen. Om in aanmerking te komen, dien je volgens de reguliere procedure (zie hieronder) een aanvraag in voor de Regeling Journalistieke Projectsubsidies:

  • Lira Fondssubsidie voor Jonge Journalisten. Projecten van journalisten van maximaal 30 jaar kunnen gehonoreerd worden uit deze regeling, met een subsidie van maximaal € 2.000,- (die kan worden aangevuld uit het reguliere budget voor projectsubsidies);
  • Het bestuur kan aan journalisten met een veelbelovend project waarover desalniettemin nog twijfels zijn een Startsubsidie van maximaal € 4.000,- toekennen, waarmee een deel van het project uitgevoerd kan worden. Op basis van de resultaten (bijvoorbeeld een hoofdstuk, artikel of pilot) kan vervolgens een vooronderzoeks- of uitvoeringssubsidie worden toegekend.

Hoe vraag ik aan?
Door een account aan te maken binnen het online subsidieportaal en daar het formulier ‘Aanvraagformulier Vooronderzoek’ of het ‘Aanvraagformulier Uitvoering’ in te vullen. Vanwege de coronacrisis kun je doorlopend aanvragen. Het Fonds streeft ernaar circa zes weken na indiening bericht over de uitslag te sturen. Het is mogelijk een aanvraag eerst als concept aan het bureau voor te leggen. Wanneer je dat wilt, sla je de aanvraag op (maar dien je die nog niet in) in het formulier en geef je het bureau een seintje via fonds@fondsbjp.nl. Doe dit ten minste een week voordat je de definitieve aanvraag wilt indienen.


Procedure
Je aanvraag wordt beoordeeld door een wisselende commissie die wordt samengesteld uit een poule van journalistieke experts. Ongeveer zes weken na indiening ontvang je bericht over de uitslag. Je aanvraag kan worden toegekend, aangehouden of afgewezen. Bij een toekenning ontvang je na het toekenningsbericht de subsidiecontracten. In het geval van een aanhouding is er behoefte aan aanvullende informatie en krijg je de gelegenheid die schriftelijk aan te leveren. Bij een afwijzing ontvang je een korte motivatie op de afwijzingsgronden. Eventuele klachten over het oordeel kun je schriftelijk indienen. Wanneer je wilt dat de commissie het oordeel heroverweegt, kun je een gemotiveerd verzoek tot heroverweging indienen. Dat wordt dan door een (deels) andere commissie beoordeeld.

Verdere voorwaarden? 
Zie voor alle (financiële) voorwaarden de Leidraad Regeling Journalistieke Projectsubsidies en de voorbeeldbegrotingen voor het aanvragen van projectsubsidies.