Regeling Journalistieke ProjectsubsidiesVoor wie is de subsidie bedoeld?
Voor (freelance) journalisten die individueel of in teamverband werken aan een relevant, diepgravend, bijzonder en/of onderzoeksjournalistiek project. Een aanvraag moet vergezeld gaan van een toezegging van een journalistiek medium of platform dat het project wil publiceren. De subsidies zijn bij uitstek ook bedoeld voor journalisten die publiceren in lokale en regionale media.

Waarvoor kan ik subsidie aanvragen?
De projecten dienen uit te monden in artikelen, boeken, biografieën, reportages en longreads voor tijdschriften, kranten, tv, radio, online platforms, etc. Ook vernieuwende (audiovisuele) vertelvormen, podcasts, webdocu’s en beeld-georiënteerde verdiepende journalistiek komen in aanmerking voor subsidiëring.

Wat wordt er vergoed?
Het Fonds BJP subsidieert zowel honoraria (€ 100 per werkdag, met een maximum van € 2.000 per fulltime maand) als onkosten (bijvoorbeeld reis- en onderzoekskosten).

Welke soorten ondersteuning zijn er?

  • Een subsidie voor een artikel of reportage van maximaal € 5.000 (versimpelde procedure). Voor een longread of serie maximaal € 10.000.
  • De gemiddelde subsidie voor boeken, biografieën en audiovisuele projecten bedraagt € 10.000. Het maximaal toe te kennen bedrag is € 20.000.
  • Voor startende journalisten met een veelbelovend project maar weinig journalistieke ervaring is er een startsubsidie beschikbaar van maximaal € 3.000.
  • Een vooronderzoeksubsidie is beschikbaar indien nog niet duidelijk is of journalistiek onderzoek inderdaad tot publicatie zal leiden, of het materiaal voldoende oplevert of welke richting het vervolgonderzoek moet krijgen. Het maximaal toe te kennen bedrag is € 4.000,- honorarium plus € 2.000,- onkosten.

Daarnaast zijn er nog twee bijzondere regelingen:

  • NIAS Journalist-in-residence. Elk jaar verstrekt het Fonds BJP twee beurzen van € 10.000,- voor een verblijf van 5 maanden in het NIAS (Netherlands Institute for Advanced Study), een in het voorjaar en een in het najaar.
  • Lira Startsubsidie voor Jonge Journalisten. Journalisten van maximaal 30 jaar kunnen een beroep doen op deze subsidie van maximaal € 2.000,- (die kan worden aangevuld uit het reguliere budget voor projectsubsidies).

Hoe vraag ik aan?
Door een account aan te maken binnen en het formulier ‘Aanvraagformulier Projectsubsidies’ in te vullen. Vanwege de coronacrisis kun je doorlopend aanvragen. Afhankelijk van het spoedkarakter van de aanvraag en het aantal aanvragen krijg je circa zes weken na indiening bericht over de uitslag.

Verdere voorwaarden? 
Zie voor alle (financiële) voorwaarden de Leidraad Regeling Journalistieke Projectsubsidies en de voorbeeldbegrotingen voor het aanvragen van projectsubsidies (te vinden in het aanvraagformulier).