Regeling Talentontwikkeling

Volgende deadline

 1. 8 april 2019, 9.00

De Regeling Talentontwikkeling is een deelregeling van de Regeling Onderzoeksjournalistiek die een impuls moet geven aan de onderzoeksjournalistiek in Nederland. De Regeling Talentontwikkeling bestaat uit twee onderdelen:

 • Beurs Expertisebevordering: bestemd voor journalisten die minimaal twee jaar in het vak zitten en hun kennis op het gebied van de onderzoeksjournalistiek willen verdiepen of actualiseren
 • Beurs Jong Talent: hiermee kunnen pas afgestudeerden een tot twee jaar betaald aan de slag bij een professionele onderzoeksredactie. Over deze beurs volgt binnenkort meer informatie op deze plek.

Kijk hier voor de mogelijkheden die de Regeling Onderzoeksjournalistiek biedt voor de voorbereiding en uitvoering van concrete onderzoeksjournalistieke projecten.

Beurs Expertisebevordering

Voor wie en wat?

De Beurs Expertisebevordering is bestemd voor journalisten die hun professionele competenties op het gebied van onderzoeksjournalistiek willen verdiepen. De aanvrager dient afgestudeerd journalist te zijn e/o minstens twee jaar werkzaam in de journalistiek.

De beurs kan aangevraagd worden ten behoeve van een onkostenvergoeding (bijvoorbeeld cursusgeld of reiskosten) of tegemoetkoming in inkomstenderving voor:

 • Individuele trainingen in binnen- en buitenland;
 • Studiereizen;
 • Specifieke vakinhoudelijke masterclasses, workshops of cursussen;
 • Leerplek bij een (internationaal) gerenommeerde onderzoeksjournalist;
 • Tijdelijke detachering bij een (internationale) redactie in het kader van een bijzonder onderzoek;
 • Andere activiteiten gericht op expertisebevordering.

Beurzen kunnen zowel worden toegekend voor een door de journalist samengestelde combinatie van activiteiten, die een inhoudelijk samenhangend geheel vormen, als voor een enkele activiteit.

Doel

Doel van de Regeling Talentontwikkeling is journalisten in staat stellen hun expertise op het gebied van onderzoeksjournalistiek verder te ontwikkelen en de doorstroom van gevorderd journalistiek talent te ondersteunen.

De Beurs Expertisebevordering is bedoeld om een of meerdere onderzoeksjournalistieke vaardigheden te verbeteren en zo de eigen journalistieke praktijk te versterken.

Procedure

Een Beurs Expertisebevordering kan worden aangevraagd via het online aanvraagformulier, voorzien van de gevraagde bijlagen. De eerstvolgende deadline voor de Beurs Expertisebevordering is 1 april 2019. Aanvragers moeten rekening houden met een behandeltermijn van maximaal zes weken vanaf de deadline. De bijdragen van het Fonds BJP kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegekend. Daarom moet de aanvraag ruim voor de gewenste ingangsdatum ingediend worden.

In je aanvraag dien je duidelijk te maken voor welke activiteit(en) je een beurs aanvraagt en waarom die (combinatie van) activiteit(en) jouw (onderzoeks)journalistieke praktijk zal verbeteren. Ook dien je inzicht te geven in je eigen motivatie om het traject aan te gaan, je planning en je begroting. Zie voor een overzicht van de gevraagde bijlagen het aanvraagformulier.

Hoe wordt beoordeeld?

Alle aanvragen die voldoen aan de formele voorwaarden en voorzien van gevraagde bijlagen zijn ingediend, worden voorgelegd aan een commissie die adviseert over het toekennen van een Beurs Expertisebevordering. De adviescommissie beoordeelt het belang van de ontwikkeling van het werk van de aanvrager, de kwaliteit van het plan en, indien van toepassing, de aansluiting met de instelling of het programma waar de aanvrager het plan wil uitvoeren. Zij doet dit op basis van:

 • toelichting op het plan en motivering waarom juist deze vorm van expertisebevordering duurzaam bijdraagt aan de professionele ontwikkeling;
 • de criteria (kwaliteit, context en bereik) zoals geformuleerd in de Leidraad Beurs Expertisebevordering.
 • een selectie van publicaties uit de laatste 2 à 4 jaar;
 • cv van de journalist incl. 2 referenties;
 • begroting met een dekkingsplan;
 • aanbevelingsbrief van docent, redacteur, uitgever.

En indien van toepassing:

 • curriculum of programma van de instelling of organisatie waar de journalist een traject wil gaan volgen, aangevuld met relevante informatie, zoals eventueel de selectieprocedure voor toelating tot het programma;
 • motivering van de organisatie of internationale onderzoeksjournalist: waarom is de aanvrager daar op zijn plaats?
 • Wanneer een beurs wordt aangevraagd voor het volgen van een cursus of scholing waarvoor selectie aan de poort plaatsvindt, zal de beurs pas uitgekeerd worden zodra een bewijs van toelating kan worden overlegd.

Welke voorwaarden?

Voor de Beurs Expertisebevordering gelden de voorwaarden zoals geformuleerd in de Leidraad Beurs Expertisebevordering.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henk Bas of Joëlle Terburg (via talentontwikkeling@fondsbjp.nl of het algemene telefoonnummer 020-6386295).