Beurs Expertisebevordering

Beurs Expertisebevordering

 1. Indienen kan doorlopend

Voor wie en wat?

De Beurs Expertisebevordering is bestemd voor journalisten die hun professionele competenties op het gebied van onderzoeksjournalistiek willen verdiepen. De aanvrager dient afgestudeerd journalist te zijn e/o minstens twee jaar werkzaam in de journalistiek.

De beurs kan aangevraagd worden ten behoeve van een onkostenvergoeding (bijvoorbeeld cursusgeld of reiskosten) of tegemoetkoming in inkomstenderving voor:

 • Individuele trainingen in binnen- en buitenland;
 • Studiereizen;
 • Specifieke vakinhoudelijke masterclasses, workshops of cursussen;
 • Leerplek bij een (internationaal) gerenommeerde onderzoeksjournalist;
 • Tijdelijke detachering bij een (internationale) redactie in het kader van een bijzonder onderzoek;
 • Andere activiteiten gericht op expertisebevordering.

Beurzen kunnen zowel worden toegekend voor een door de journalist samengestelde combinatie van activiteiten, die een inhoudelijk samenhangend geheel vormen, als voor een enkele activiteit.

Doel

Doel van de Regeling Talentontwikkeling is journalisten in staat stellen hun expertise op het gebied van onderzoeksjournalistiek verder te ontwikkelen en de doorstroom van gevorderd journalistiek talent te ondersteunen.

De Beurs Expertisebevordering is bedoeld om een of meerdere onderzoeksjournalistieke vaardigheden te verbeteren en zo de eigen journalistieke praktijk te versterken.

Procedure

Een Beurs Expertisebevordering kan worden aangevraagd via het online aanvraagformulier, voorzien van de gevraagde bijlagen. Er zijn geen deadlines, aanvragers moeten rekening houden met een behandeltermijn van maximaal zes weken vanaf het moment van indienen. De bijdragen van het Fonds BJP kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegekend. Daarom moet de aanvraag ruim voor de gewenste ingangsdatum ingediend worden.

In je aanvraag dien je duidelijk te maken voor welke activiteit(en) je een beurs aanvraagt en waarom die (combinatie van) activiteit(en) jouw (onderzoeks)journalistieke praktijk zal verbeteren. Ook dien je inzicht te geven in je eigen motivatie om het traject aan te gaan, je planning en je begroting.

De gevraagde bijlagen zijn:

 1. 1. Korte motivatie;
 2. 2. Planning;
 3. 3. Begroting en dekkingsplan (waarin ook eigen bijdrage en/of bijdrage werkgever is opgenomen).
 4. – Gelieve de voorbeeldbegroting te gebruiken;
 5. 4. Curriculum vitae (max. 2 a4);
 6. 5. Twee eerdere publicaties (bestanden of links – niet achter betaalmuur);
 7. 6. Indien van toepassing: brief van de betreffende journalist of redactie, waarmee je wilt meelopen;
 8. 7. Indien van toepassing: bewijs van toelating voor de activiteit;
 9. 8. Optioneel: één of twee aanbevelingsbrieven.

Welke voorwaarden? 

Voor de Beurs Expertisebevordering gelden de voorwaarden zoals geformuleerd in de Leidraad Beurs Expertisebevordering.