Beurs Expertisebevordering

Beurs Expertisebevordering

 1. Indienen kan doorlopend

De Beurs Expertisebevordering heeft ten doel de Nederlandse onderzoeksjournalistiek te versterken. Met de Beurs ondersteunt het Fonds BJP journalisten die hun professionele competenties op het gebied van onderzoeksjournalistiek willen verdiepen middels (een combinatie van) bijscholingsactiviteiten.

De Regeling Talentontwikkeling, waaronder de Beurs Expertisebevordering valt, stelt journalisten in staat hun expertise in de onderzoeksjournalistiek te ontwikkelen en ondersteunt de doorstroom van gevorderd journalistiek talent.

Waarvoor kan je de beurs aanvragen?

De Beurs Expertisebevordering is bedoeld om een of meerdere onderzoeksjournalistieke vaardigheden te verbeteren, zo de eigen journalistieke praktijk te versterken en daarmee de Nederlandse onderzoeksjournalistiek te versterken.

De beurs kan aangevraagd worden ten behoeve van een onkostenvergoeding (cursusgeld, reis- of verblijfkosten) of tegemoetkoming in inkomstenderving voor (een combinatie van):

 • Individuele trainingen in binnen- en buitenland;
 • Studiereizen;
 • Specifieke vakinhoudelijke masterclasses, workshops of cursussen;
 • Leerplek bij een (internationaal) gerenommeerde onderzoeksjournalist;
 • Tijdelijke detachering bij een (internationale) redactie in het kader van een bijzonder onderzoek;
 • Andere activiteiten gericht op expertisebevordering.

Beurzen worden bij voorkeur toegekend voor een door de journalist samengestelde combinatie van activiteiten, die een inhoudelijk samenhangend geheel vormen.

Voor wie is de beurs bedoeld?

De aanvrager:

 • Dient aantoonbare affiniteit met diepgravende journalistiek te hebben;
 • Is bij voorkeur afgestudeerd journalist e/o minstens twee jaar werkzaam in de journalistiek;
 • Publiceert en heeft gepubliceerd in Nederlandse media en is Nederlandstalig.

Procedure

Een Beurs Expertisebevordering kan worden aangevraagd via het online aanvraagformulier, voorzien van de gevraagde bijlagen. Er zijn geen deadlines, aanvragers moeten rekening houden met een behandeltermijn van maximaal zes weken vanaf het moment van indienen. De bijdragen van het Fonds BJP kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegekend. Daarom moet de aanvraag ruim voor de gewenste ingangsdatum ingediend worden.

In je aanvraag dien je duidelijk te maken voor welke activiteit(en) je een beurs aanvraagt en waarom die (combinatie van) activiteit(en) jouw (onderzoeks)journalistieke praktijk zal verbeteren. Ook dien je inzicht te geven in je eigen motivatie om het traject aan te gaan, je planning en je begroting.

De gevraagde bijlagen zijn:

 • Uiteenzetting plan en leerdoelen (max. 1 a4);
 • Korte motivatie (max. 1 a4);
 • Planning;
 • Begroting (op basis van de voorbeeldbegroting) en dekkingsplan (waarin ook eigen bijdrage en/of bijdrage werkgever is opgenomen);
 • Curriculum vitae (max. 2 a4);
 • Twee eerdere publicaties (bestanden of links – niet achter betaalmuur);
 • Indien van toepassing: brief van de betreffende journalist of redactie, waarmee je wilt meelopen;
 • Indien van toepassing: bewijs van toelating voor de activiteit;
 • Optioneel: één of twee aanbevelingsbrieven.

Wanneer je het niet eens bent met de beslissing van de commissie, kun je daartegen in beroep gaan door per mail een verzoek tot heroverweging in te dienen, al dan niet voorzien van een aangepaste aanvraag.

Er kan maximaal één keer per jaar een Beurs Expertisebevordering worden aangevraagd.

Verdere voorwaarden? 

Voor de Beurs Expertisebevordering gelden de voorwaarden zoals geformuleerd in de Leidraad Beurs Expertisebevordering.