Aanvraagformulier Beurs Expertisebevordering

Lees voor het indienen van een aanvraag de Leidraad Beurs Expertisebevordering. Vooroverleg is mogelijk zonder dat het Fonds zich op enigerlei wijze vastlegt. Dat kan telefonisch of per mail (talentontwikkeling@fondsbjp.nl).

1 Subsidie selecteren
2 Aanvraagdetails
3 Bijlagen
4 Uw gegevens
    Vink hier aan voor welke activiteit(en) je de Beurs Expertisebevordering aanvraagt. Meerdere opties mogelijk. Als de voorgenomen activiteit niet in deze lijst staat, vul die dan bij de volgende vraag in.