Soorten subsidies

Het Fonds BJP subsidieert zowel honoraria (maximaal € 1.750,- per fulltime maand) als onkosten (bijvoorbeeld reis- en onderzoekskosten). Zie verder ‘Financiële afwikkeling’ in de Leidraad.

  • Naast de onderstaande reguliere subsidies is er een speciale Regeling Onderzoeksjournalistiek. Zie daarvoor hier.

Het Fonds BJP onderscheidt de volgende subsidies:

  • Subsidie voor artikelen, reportages en longreads. Het Fonds BJP verleent in deze tijden van krimpende redactiebudgetten bij voorkeur steun aan onderzoeksjournalistieke verhalen, bijzondere reportages en artikelen. Een subsidie voor een artikel of reportage bedraagt nooit meer dan €5.000; voor een longread of een serie artikelen geldt een maximum van €10.000.
  • Subsidies voor journalistieke boeken en biografieën. De gemiddelde subsidie voor dergelijke publicaties bedraagt €10.000. Het maximaal toe te kennen bedrag is € 20.000.
  • Startsubsidies. Zowel voor boeken als voor artikelen, kunnen ook beginnende journalisten een beroep doen op het fonds. Het Fonds BJP kent startsubsidies (van maximaal €3.000) toe aan journalisten met weinig ervaring maar met een veelbelovend project.
  • Vooronderzoekssubidies. Indien nog niet duidelijk is of journalistiek onderzoek inderdaad tot resultaat zal leiden, kan subsidie worden aangevraagd voor vooronderzoek. Wanneer hieruit blijkt dat vervolgonderzoek nodig is, kan daarvoor opnieuw subsidie worden aangevraagd.
  • Lira Startsubsidie voor Jonge Journalisten. Het Fonds BJP beheert ook gelden uit het Lira Auteursfonds Reprorecht die Stichting Lira beschikbaar stelt voor artikelen en reportages van jonge journalisten. Journalisten geboren in 1988 of later kunnen een beroep doen op deze startsubsidie. Het bestuur van het Fonds BJP beoordeelt op grond van de gebruikelijke criteria of een aanvraag in aanmerking komt voor een bijdrage. De Lira Startsubsidie bedraagt maximaal €1.500 per project, maar kan door het bestuur worden aangevuld met een bijdrage uit het reguliere subsidiebudget.

Overige subsidieregelingen: