Schrijf je in voor de nieuwbrief

Subsidiemogelijkheden voor lokale en regionale journalistiek 

Het Fonds BJP heeft diverse subsidiemogelijkheden voor regionale en lokale journalisten, zowel voor freelancers als voor journalisten in loondienst. Hoewel de reguliere subsidieregelingen van het Fonds ook beschikbaar zijn voor lokale en regionale journalisten richten we ons met onderstaande subsidies specifiek op de behoeften van lokale en regionale journalisten / in de lokale en regionale journalistiek. 

Welke soorten subsidie zijn er? 

  • Thema-aanvraag 

Wil je graag meer ruimte om gedurende langere tijd dieper in een voor jouw regio belangrijk dossier te duiken? Wil je bijvoorbeeld de gevolgen van de asielcrisis voor jouw plaats of de ontwikkelingen van de woningmarkt in jouw regio langdurig in kaart brengen? En weet je nog niet precies wat dat zal opleveren maar ben je er wél van overtuigd dat daar ongetwijfeld een serie bijzondere publicaties uit zal volgen? Daar kun je vanaf nu ook subsidie voor aanvragen. 

De deadline van de eerste ronde is verstreken. In 2023 komen er weer nieuwe rondes, dus houd onze website in de gaten of abonneer je op onze nieuwsbrief.

  • Lokale en Regionale Samenwerkingen 

Ga je samenwerken met een ander journalistiek medium of met een andere interessante partner? Heb je een idee om samen nieuwe verbanden te leggen, expertise en netwerken uit te wisselen en om zo een diepgravende journalistieke publicatie te maken? Dan kun je niet alleen subsidie aanvragen voor de uitvoering van jullie project maar ook voor een coördinator die jullie daarbij helpt. 

  • Regeling Vervangende Kracht 

Deze mogelijkheden zijn te combineren met de Regeling Vervangende Kracht, een regeling die ook lokale en regionale journalisten in loondienst de mogelijkheid biedt om een diepgravend onderzoek te doen. Via de Regeling Vervangende Kracht kun je subsidie aanvragen voor een journalist die tijdelijk je reguliere werkzaamheden overneemt. 

  • Pilot: regionale en lokale traineeships (onderzoeksjournalistiek) 

Ook is het Fonds BJP bezig met het opzetten van regionale en lokale traineeships. Eind 2022 start een pilotprogramma waarbij lokale en regionale journalisten de kans krijgen als trainee drie tot twaalf maanden als onderzoeksjournalist aan de slag te gaan op een lokale of regionale redactie. De trainees kiezen vooraf een specifiek thema en een onderzoeksjournalistieke methode. Het Fonds BJP zorgt daarbij voor opleidingen en coaching. 


Voor wie zijn de lokale en regionale subsidiemogelijkheden bedoeld?
Voor journalisten die publiceren in lokale en regionale media en die individueel of in teamverband werken aan een relevant, diepgravend, bijzonder en/of (onderzoeks)journalistiek project dat resulteert in een of meerdere journalistieke publicaties. 

Een aanvraag moet vergezeld gaan van een schriftelijke verklaring van een lokaal of regionaal medium, platform of uitgever die het project wil publiceren. 

Waarvoor kan ik subsidie aanvragen?
Voor projecten die uitmonden in journalistieke publicaties. In aanmerking komen: audiovisuele vertelvormen, podcasts en (web)docu’s. Daarnaast ook: artikelen, boeken, biografieën, reportages en longreads voor tijdschriften, kranten, tv, radio, online platforms. Ten slotte komen ook getekende journalistiek en journalistieke fotografie, evenals vernieuwende (digitale) vormen in aanmerking. 

Twijfel je of jouw project voor subsidie in aanmerking komt? Neem contact op met Maaike Wind, coördinator regionale en lokale subsidieregelingen bij het Fonds BJP, via regio@fondsbjp.nl. 

Wat wordt vergoed?
Bij een thema-aanvraag wordt uitgegaan van een bijdrage aan het honorarium van een maximumbedrag van €125,- per dag, met een maximum van €1.250,- per maand. De projecten duren drie maanden tot een jaar, waarna eventueel een verlenging van nog eens drie maanden tot een jaar kan worden aangevraagd. Het uitgangspunt is dat een dossier langere tijd parttime wordt gevolgd, bij zwaarwegende redenen kan het Fonds een uitzondering maken waardoor de journalist maximaal twee maanden – van een langere looptijd – fulltime aan het project kan werken. 

Bij samenwerkingen subsidieert het Fonds BJP zowel een tegemoetkoming in de tijdsinvestering (€ 125,- per werkdag, met een maximum van € 2.500,- per fulltime maand) als onkosten (bijvoorbeeld reis- en andere aan het project gerelateerde kosten). Ook kan er eventueel met subsidie een projectcoördinator worden aangesteld. Voor de Regeling Vervangende Kracht gelden nog enkele extra voorwaarden, zie hier. 

Er kan subsidie worden aangevraagd voor bijvoorbeeld het doen van interviews, het doen van archief-, data- of ander onderzoek, voor het maken van opnames, schrijven, etc. Uitgangspunt is dat de journalistieke werkzaamheden en kostenposten voor subsidiëring in aanmerking komen. Met behulp van de voorbeeldbegrotingen, waarin ook de voorwaarden te vinden zijn, kun je je budget opstellen. Twijfel je of bepaalde posten in aanmerking voor subsidiëring komen, neem dan telefonisch of per mail contact op met het bureau. 

Subsidies worden idealiter toegekend op basis van matching, waarbij het publicerend medium evenveel bijdraagt als het Fonds. Als dat onhaalbaar is, kan het Fonds eventueel besluiten hiervan af te wijken. In dat geval is een toelichting bij de begroting nodig, evenals een uitgebreidere intentieverklaring van het publicerend medium. Waarom dit project? Waarvoor is er subsidie vanuit het Fonds BJP nodig en kan het medium niet zelf de kosten dekken? En hoe draagt het publicerend medium wél bij, bijvoorbeeld in de vorm van begeleiding of anderszins? 

Hoe vraag ik aan?
Door een account aan te maken binnen het subsidieportaal en het formulier ‘Aanvraagformulier Uitvoering’ in te vullen. Zet duidelijk in de titel dat het gaat om een subsidieaanvraag voor een thema-aanvraag, voor een samenwerking of voor de Regeling Vervangende Kracht. Voor de samenwerkingen en de Regeling Vervangende Kracht kun je doorlopend subsidie aanvragen. Het Fonds streeft ernaar circa zes weken na indiening bericht over de uitslag te sturen. 

We hebben tien tips voor het doen van een subsidieaanvraag voor je op een rij gezet. Het is ook mogelijk een aanvraag eerst als concept aan het bureau voor te leggen. In dat geval sla je de aanvraag op (maar dien je die nog niet in) in het formulier en geef het bureau een seintje via fonds@fondsbjp.nl. Doe dit ten minste een week voordat je de definitieve aanvraag wilt indienen. Het bureau kijkt dan eenmalig mee naar je conceptaanvraag. 

Procedure
Je aanvraag wordt beoordeeld door een wisselende commissie die wordt samengesteld uit een pool van journalistieke experts. Ongeveer zes weken na indiening ontvang je bericht over de uitslag. Je aanvraag kan worden toegekend, aangehouden of afgewezen. Bij een toekenning ontvang je na het toekenningsbericht de subsidiecontracten. Klik hier voor een uitleg over het online ondertekenen van het subsidiecontract. 

In het geval van een aanhouding is er behoefte aan aanvullende informatie en krijg je de gelegenheid die schriftelijk aan te leveren. Bij een afwijzing ontvang je een korte motivatie op de afwijzingsgronden. Wanneer je wilt dat de commissie het oordeel heroverweegt, kun je een gemotiveerd verzoek tot heroverweging indienen. Dat wordt dan door een (deels) andere commissie beoordeeld. 

Verdere voorwaarden?
Zie voor alle (financiële) voorwaarden de Leidraad Regeling Journalistieke Projectsubsidies en de voorbeeldbegrotingen voor het aanvragen van projectsubsidies.