Nieuws

Corona-maatregelen Fonds BJP: doorlopend aanvragen en spoedprocedures

7 april 2020
7 april 2020

Versnelde en vereenvoudigde aanvraagprocedures

Omdat veel (freelance) journalisten worden getroffen door de gevolgen van de coronacrisis neemt het Fonds BJP extra maatregelen om de sector te ondersteunen.
De deadlines voor het aanvragen van projectsubsidies en beurzen zijn geschrapt, waardoor indienen doorlopend mogelijk is en subsidieverzoeken sneller worden beoordeeld. Ook worden de regels voor het aanvragen versimpeld.
Voor journalisten die in deze tijden hun journalistieke kennis willen bijspijkeren, wordt de Beurs Expertisebevordering breder opengesteld. De maatregelen vind je hieronder en gaan per direct in.

Minister Slob (Media) heeft op dinsdag 7 april een kamerbrief gepubliceerd waarin hij steunmaatregelen voor de mediasector aankondigt. In het verlengde daarvan zal het fonds de komende tijd (freelance) journalisten met flexibele regelingen en maatwerk zoveel mogelijk bijstaan.

Houd de website en social media van het fonds in de gaten voor updates. Heb je vragen over lopende projecten of de mogelijkheden om subsidie aan te vragen voor een journalistiek project of voor expertisebevordering?
Mail naar fonds@fondsbjp.nl of talentontwikkeling@fondsbjp.nl, of maak via de mail een telefonische afspraak.

De belangrijkste aanpassingen in de regelingen van het Fonds BJP op een rij:

  • Een versimpelde aanvraagprocedure voor projectaanvragen tot € 5.000,- (maximaal € 4.000,- honorarium/tegemoetkoming inkomstenderving plus maximaal € 1.000,- onkostenvergoeding);
  • Het afschaffen van de vaste deadlines – indienen van aanvragen is doorlopend mogelijk;
  • Versoepelen van de uiterlijke termijnen voor publicatie;
  • Overgaan tot (gedeeltelijke) uitbetaling van subsidies ook wanneer de uitvoering of publicatie buiten schuld van de journalist wordt uitgesteld;
  • Beurzen voor expertisebevordering (onkosten en tegemoetkoming in inkomstenderving) worden breder beschikbaar gesteld voor online scholingsactiviteiten;
  • Geen royalty-afdracht over 2019 voor journalisten die steun van het fonds hebben gekregen bij een boekpublicatie.

Een projectaanvraag indienen? Klik hier voor het online aanvraagformulier.
In deze tijd je journalistieke vaardigheden ontwikkelen? Vraag een beurs aan! 

De tijd die je overhoudt door wellicht wegvallende opdrachten kun je gebruiken voor het verbeteren van je (onderzoeksjournalistieke) vaardigheden, verdiepen van je kennis of leren over nieuwe vertelvormen. Met de Beurs Expertisebevordering kun je subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld online trainingen, workshops of masterclasses. Let op: in verband met de coronacrisis kan tijdelijk een tegemoetkoming in de tijdsinvestering vanaf de eerste cursusdag aangevraagd worden.

Heb je vragen? Stuur dan een mail naar talentontwikkeling@fondsbjp.nl.