Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten (Fonds BJP). Hier leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken en waarom we dat doen. Ook vertellen we welke rechten je hebt om deze gegevens in te zien, te rectificeren en te laten verwijderen.

Het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten (Fonds BJP) is een onafhankelijke stichting die zich ten doel stelt om journalisten en auteurs te ondersteunen die werken aan diepgravende journalistieke publicaties. Dit doen we onder meer door het verstrekken van subsidies en beurzen.

Hierbij verwerken wij persoonsgegevens. Hieronder lees je hoe we je privacy daarbij beschermen. Als je vragen hebt over deze privacyverklaring of over hoe het Fonds BJP met je persoonsgegevens omgaat, kun je mailen naar privacy@fondsbjp.nl.

Cookies

We vinden privacy belangrijk en plaatsten daarom geen cookies op je computer. Websitestatistieken meten we met de software van Matomo. Hierbij worden alleen algemene gegevens als het aantal bezoekers en de gemiddelde duur van bezoeken gemeten. Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen.

Welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken

Doorgaans verzamelen en verwerken we alleen persoonsgegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt bij het doen van een subsidie- of beursaanvraag. Denk daarbij aan je naam, adres, e-mail, cv en bankrekeningnummer.

Daarnaast bewaren we gegevens van mensen met wie we samenwerken zoals commissieleden, coaches, juryleden en contactpersonen bij onder meer redacties en journalistieke organisaties en fondsen.

Waarom wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens bij de uitvoering van onze taak als fonds dat subsidies en beurzen verstrekt. We gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld bij het behandelen van subsidie- en beursaanvragen en om contact met relaties op te kunnen nemen.

Waarom we je persoonsgegevens mogen verwerken

Het Fonds BJP gebruikt alleen persoonsgegevens als dat is toegestaan volgens de privacywetgeving. Dat betekent dat we een reden, oftewel een grondslag, voor de verwerking moeten hebben. Zie voor meer informatie over de mogelijke grondslagen artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De belangrijkste grondslag voor subsidieaanvragers op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken is dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een (mogelijk te sluiten) overeenkomst tussen de aanvrager en het Fonds BJP. Een andere grondslag op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken, is toestemming van de betrokkene.

Toestemming intrekken

Als wij je persoonsgegevens verwerken omdat je daar zelf toestemming voor hebt gegeven, kun je die toestemming op elk moment intrekken. Wij zullen je gegevens dan verwijderen tenzij er een andere grondslag is om het toch te blijven doen. Als je je toestemming wilt intrekken, kun je mailen naar privacy@fondsbjp.nl.

Hoe lang we je gegevens bewaren

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Als je hier meer over wilt weten, mail dan naar privacy@fondsbjp.nl.

Recht op inzage, rectificatie en verwijdering

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij over je hebben opgeslagen in te zien. Je kunt ons bovendien verzoeken de gegevens te rectificeren. Ook kun je je eerder gegeven toestemming om je gegevens te verwerken weer intrekken. En je kunt ons verzoeken om je gegevens te verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op via privacy@fondsbjp.nl.

Klacht indienen

Als je het niet eens bent met de manier waarop het Fonds BJP omgaat met je gegevens kun je via fonds@fondsbjp.nl een klacht bij ons indienen. Als je niet tevreden bent over hoe wij je klacht afhandelen, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).