Over ons

Het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten (Fonds BJP) is een onafhankelijke stichting die is opgericht in 1990 door en voor journalisten. We ondersteunen journalisten met subsidies en beurzen voor talentontwikkeling en bijzondere en diepgravende journalistieke projecten.

Projectsubsidies

Individuele journalisten kunnen via de Regeling Journalistieke Projectsubsidies subsidie aanvragen voor artikelen, reportages, longreads, journalistieke boeken en biografieën, audiovisuele projecten, (web)documentaires, radioreportages en podcasts die zonder financiële ondersteuning van ons niet gepubliceerd zouden kunnen worden. Ook stellen wij residency’s beschikbaar voor journalisten die op een bijzondere plaats willen werken aan hun project.

Talentontwikkeling

Daarnaast kennen wij een talentprogramma dat bestaat uit het toewijzen van werkervaringsplaatsen voor onderzoeksjournalisten in opleiding (Traineeship Onderzoeksjournalistiek) en de Beurs Journalistieke Ontwikkeling. Deze beurs ondersteunt (freelance) journalisten die willen investeren in hun kennis en onderzoeksvaardigheden door middel van een training, cursus of scholingsactiviteit.

Overige activiteiten

Naast de regelingen voor projectsubsidies en talentontwikkeling ontplooien en ondersteunen wij activiteiten die het veld van de (onderzoeks)journalistiek steunen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bijeenkomsten om uitwisseling en samenwerking tussen journalisten te bevorderen en regelingen als Journalistiek+ die journalisten de mogelijkheid biedt het bereik van hun projecten te vergroten en te experimenteren met vertel- en publicatievormen. Ook organiseren we activiteiten in samenwerking met andere partijen zoals PersVeilig, Free Press Unlimited of de VVOJ op het gebied van veiligheid en mentale gezondheid van journalisten. Tenslotte zijn wij ook initiatiefnemer en organisator van de Brusseprijs, de jaarlijkse prijs voor het beste journalistieke boek.

Financiering

Onze financiering is merendeels afkomstig van het ministerie van OCW: sinds oprichting uit de Cultuurbegroting en sinds 2018 ook uit de Mediabegroting. Ook Stichting Lira draagt bij aan ons subsidiebudget. Het Fonds BJP heeft een ANBI-status.

De mensen van het Fonds BJP

Het team is verantwoordelijk voor de dagelijkse werkzaamheden, onder leiding van een directeur-bestuurder en bijgestaan door een grote groep commissieleden en een Raad van Toezicht. De subsidie- en beursaanvragen worden beoordeeld door de commissieleden: (onderzoeks)journalisten met verschillende achtergronden en uiteenlopende expertise. De Raad van Toezicht draagt bij aan de ontwikkeling en bewaakt de missie en strategie van het Fonds BJP.