Nieuws

Nieuwe ronde Dossiersubsidie voor lokale en regionale journalisten (deadline is 11 maart)

Op donderdag 15 februari 2024 begint een nieuwe ronde van de Dossiersubsidie, de regeling voor lokale en regionale journalisten die graag dieper in een onderwerp willen duiken. De deadline voor het doen van een aanvraag is maandag 11 maart 2024.

14 februari 2024
14 februari 2024

Let op: wil je eenmalig advies over je aanvraag van een van onze medewerkers? Zorg er dan voor dat je aanvraag uiterlijk op maandag 4 maart 2024 als concept klaarstaat en geef ons een seintje via een mail naar regio@fondsbjp.nl.

Het doel van de Dossiersubsidie: een serie van meerdere publicaties

De Dossiersubsidie is bedoeld voor lokale en regionale journalisten die een serie van meerdere publicaties willen wijden aan een voor hun regio belangrijk onderwerp en die daar tijdens hun reguliere werkzaamheden onvoldoende tijd voor hebben.

Wil je bijvoorbeeld de gevolgen van de asielcrisis voor jouw plaats of de ontwikkelingen van de woningmarkt in jouw regio langdurig in kaart brengen? En weet je nog niet precies wat dat zal opleveren maar ben je er wél van overtuigd dat daar ongetwijfeld een serie bijzondere publicaties uit zal volgen? Dan kun je een Dossiersubsidie aanvragen.

Voorbeeld: ‘Luxe om fulltime met alleen dit onderzoek bezig te zijn’

Na de eerste televisie-uitzending over misstanden in Jeugddorp De Glind in de jaren 90 begon bij Omroep Gelderland de telefoon te rinkelen. En die bleef rinkelen. Met een Dossiersubsidie van het Fonds BJP deden journalisten Nine Pankras en Inge de Jager vier maanden lang onderzoek naar de jeugdzorg in De Glind, waar de problematiek lijkt voort te duren tot vandaag de dag.

Lees hier hun verhaal.

Wat wordt vergoed?

Een Dossiersubsidie geldt voor een periode van maximaal zes maanden. Als tegemoetkoming in het honorarium kunnen freelance journalisten maximaal €145,- per dag of €2.900,- per maand aanvragen, oftewel maximaal €17.400,- voor zes maanden. In het aanvraagformulier kun je aangeven hoeveel tijd je verwacht nodig te hebben en waarom.

Daarnaast subsidieert het Fonds BJP ook onkosten en overheadkosten. In de Leidraad lees je welke kosten voor subsidie in aanmerking komen.

Journalisten in loondienst

Freelance journalisten kunnen subsidie aanvragen voor zowel een tegemoetkoming in hun honorarium als voor onkosten. Journalisten in loondienst komen alleen in aanmerking voor subsidie voor onkosten en niet voor een tegemoetkoming in hun honorarium. Ze krijgen immers al salaris van de redactie waarvoor ze werken.

Wel kunnen journalisten in loondienst via een Dossiersubsidie met optie Vervangende Kracht subsidie aanvragen voor het inzetten van een vervanger die hun reguliere werkzaamheden tijdelijk overneemt. De subsidie voor het honorarium van de vervanger wordt achteraf op declaratiebasis uitbetaald.

Hoe vraag ik aan?

Door een account aan te maken binnen het subsidieportaal en daar een aanvraagformulier in te vullen.

  • Kies voor het formulier Dossiersubsidie als je freelancer bent
  • En kies voor het formulier Dossiersubsidie met optie Vervangende Kracht als je in loondienst werkt

Twee tips:

  • Lees eerst deze tien tips voor het doen van een subsidieaanvraag
  • Gebruik voor het opstellen van je budget een van onze voorbeeldbegrotingen (de Dossiersubsidie en de Dossiersubsidie met optie Vervangende Kracht hebben elk hun eigen voorbeeldbegroting)

Het is mogelijk een aanvraag eerst als concept aan het bureau voor te leggen. Als je dat wilt, sla je je aanvraag op (maar dien je hem nog niet in) en geef je bureau een seintje via regio@fondsbjp.nl. Doe dit uiterlijk op maandag 4 maart 2024. Het bureau kijkt dan eenmalig mee en geeft waar nodig tips.

Procedure

Je aanvraag wordt beoordeeld door een wisselende commissie die wordt samengesteld uit een pool van journalistieke experts. Zo’n zeven weken na de deadline zullen we je berichten over de uitkomst van je aanvraag. (Dit geldt alleen als je aanvraag uiterlijk op maandag 11 maart 2024 compleet is en alle bijlagen correct zijn aangeleverd.)

Je aanvraag kan worden toegekend, aangehouden of afgewezen. Bij een toekenning ontvang je na het toekenningsbericht de subsidiecontracten. In het geval van een aanhouding is er behoefte aan aanvullende informatie en krijg je de gelegenheid die schriftelijk aan te leveren. Bij een afwijzing ontvang je een korte motivatie op de afwijzingsgronden. Wanneer je wilt dat de commissie het oordeel heroverweegt, kun je een gemotiveerd verzoek tot heroverweging indienen. Dat wordt dan door een (deels) andere commissie beoordeeld.

Komt er hierna nog een ronde van de Dossiersubsidie?

Precieze data hebben we nog niet maar de verwachting is dat er na de zomer opnieuw een ronde van de Dossiersubsidie zal zijn.

Vragen?

Twijfel je of jouw project voor subsidie in aanmerking komt of heb je nog andere vragen? Neem contact op met Maaike Wind, coördinator regionale en lokale subsidieregelingen bij het Fonds BJP, via regio@fondsbjp.nl.