Nieuws

Bereik je doelgroep met jouw journalistieke onderzoek

Aanmeldperiode: 29 april t/m 10 juni 2024

Wil jij je journalistieke onderzoek of publicatie bij een specifieke doelgroep onder de aandacht brengen? Heb je een goed uitgedacht plan hoe je die doelgroep kunt bereiken? Meld je dan aan voor de nieuwe ronde ‘Bereik je doelgroep met jouw journalistieke onderzoek’ van de pilotregeling Journalistiek+.

17 april 2024
17 april 2024

Deze ronde is specifiek gericht op het onder de aandacht brengen van een journalistiek onderzoek bij de doelgroep(en) voor wie dit onderzoek relevant is.

Bereik je met je onderzoek het juiste publiek? Komt het terecht bij bijvoorbeeld de mensen om wie het onderzoek gaat, bij beleidsmakers die aan de knoppen zitten of bij het grotere publiek om een maatschappelijk gesprek op gang te brengen? Met deze subsidie krijg je de tijd, financiële ruimte en, waar nodig, coaching om aan de slag te gaan met het ontwikkelen van publicatie- of vertelvormen die daadwerkelijk terechtkomen bij de mensen die echt van je onderzoek moeten weten.

Wie kunnen indienen?

Om subsidie binnen deze regeling aan te kunnen vragen:

 • Heb je een plan voor een nieuw journalistiek onderzoek over een maatschappelijk relevant onderwerp of maak je een vervolg op eerder door jou gepubliceerd journalistiek onderzoek dat nog steeds relevant is en in principe is verschenen bij een Nederlands journalistiek medium of een Nederlandse uitgever;
 • Wil je met je journalistieke onderzoek (een) specifieke doelgroep(en) bereiken, weet je welke doelgroep of doelgroepen je wilt bereiken en waarom;
 • Heb je concrete ideeën voor de publicatie- of vertelvorm(en) en kun je onderbouwen waarom die vorm(en) het meest geschikt is/zijn om je doelgroep(en) te bereiken;
 • Heb je een goed uitgedacht plan om daadwerkelijk de publicatie- of vertelvorm bij de doelgroep te krijgen;
 • Heeft jouw project een heldere link met Nederland;
 • Start je na de toekenning in het derde of vierde kwartaal van 2024 met je project.

Journalisten kunnen individueel of in samenwerkingsverband subsidie aanvragen. Na een toekenning bieden we de gelegenheid ervaringen uit te wisselen met andere aanvragers en te sparren met een journalistieke supervisor.

Samenwerkingen en intentieverklaring

Een intentieverklaring van een journalistiek medium is een pre, maar geen voorwaarde. Publicatie in eigen beheer is binnen deze call mogelijk. Maak daarbij wel duidelijk hoe de journalistieke kwaliteit geborgd is: hoe is de eindredactie geregeld, bijvoorbeeld door de inhuur van een freelance eindredacteur? Ook dien je verder in te gaan op de distributie; hoe zorg je ervoor dat de publicatie bij jouw doelgroep terechtkomt?

Het is mogelijk om voor je project inhoudelijke samenwerkingen aan te gaan met (journalistieke) makers uit andere disciplines, waardoor je het publieksbereik kunt verbeteren of voor jou nieuwe vertelvormen kunt ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan een dramaturg, een organisatie met veel kennis over jouw doelgroep of een maker die kan helpen met de invulling van de gekozen publicatie- of vertelvorm. Stuur eventuele toezeggingen van deze samenwerkingspartners mee met je aanvraag.

Subsidiecriteria

Binnen deze call subsidiëren wij actuele en relevante journalistieke aanvragen met een sterk plan voor het bereiken van vooraf gespecificeerde doelgroepen. In de aanvraag is onderbouwd wie de doelgroepen zijn en waarom deze doelgroepen relevant zijn. Daarnaast geeft het plan voldoende vertrouwen dat de doelgroepen daadwerkelijk bereikt worden; de vertelvorm past bij de doelgroep en er is een gedegen plan voor distributie. Lees voor alle criteria de Leidraad Journalistiek+.

Wat moet de subsidie opleveren? 

Je project moet uitmonden in één of meerdere publicatie- of vertelvormen. Publicatie- of vertelvormen die in aanmerking komen voor subsidie zijn onder andere:

 • audiovisuele vertelvormen;
 • podcasts en (web)documentaires;
 • getekende journalistiek;
 • journalistieke fotografie;
 • publieksprogramma’s;
 • (theater)voorstellingen;
 • installaties.

Wat wordt vergoed?

Wij subsidiëren een tegemoetkoming in de tijdsinvestering (honorarium) enerzijds en journalistieke onkosten anderzijds. Het honorarium bedraagt €145 euro per werkdag, met een maximum van €2.900 euro per fulltime maand. Ook voor onkosten, bijvoorbeeld reiskosten en andere aan het project gerelateerde uitgaven, kun je subsidie aanvragen.

Per project kan je maximaal €23.000 euro aanvragen. Boven op dit maximumbedrag kun je nog overheadkosten aanvragen van maximaal 15 procent van het totale aangevraagde bedrag voor honorarium en onkosten. Lees meer over de kosten die subsidiabel zijn in het Kostenoverzicht Journalistiek+.

Wat heb je nodig om een aanvraag in te dienen?

Je dient je subsidieaanvraag in via het online subsidieportaal. Naast het invullen van het aanvraagformulier heb je de volgende documenten nodig om je aanvraag compleet te maken:

 • cv van de aanvrager(s);
 • een begroting;
 • enkele relevante voorbeelden van eigen werk van de aanvrager(s);
 • eventueel: samenwerkingsovereenkomst(en) en intentieverklaring(en).

Online Spreekuur maandag 13 mei

Op maandag 13 mei is er een online Journalistiek+ spreekuur van 12:00 uur tot en met 13:00 uur. Heb je een specifieke vraag over deze ronde? Meld je dan nu aan.

Procedure & tijdspad

We laten je stap voor stap zien hoe je een aanvraag doet. Door dit proces te doorlopen scherp je je journalistieke idee aan en maak je niet alleen voor ons maar ook voor jezelf inzichtelijk hoe je het project wil aanpakken. In het subsidieportaal kun je je aanvraag ook tussentijds opslaan.

 • In de Leidraad vind je alle info over de subsidie die je gaat aanvragen: de geldend voorwaarden, informatie over de financiële afhandeling en de beoordelingscriteria waarom je aanvraag wordt getoetst.

 • Ga naar de checklist hierboven om te bekijken wat je precies nodig hebt om een aanvraag te starten.

 • Om een aanvraag te kunnen indienen, moet je een account hebben. Klik in het portaal op de knop ‘Registreren’, vul je e-mailadres in en maak een wachtwoord aan. Bevestig je registratie door op de link te klikken in de e-mail die je ontvangt.

 • Een aanvraag dien je in via het online subsidieportaal. Je beantwoordt de vragen in het online aanvraagformulier. Je hoeft je aanvraag niet in één keer te voltooien, je kunt je antwoorden ook tussentijds opslaan zodat je er later weer mee verder kunt. Tip: schrijf je plan vast op in een tekstdocument, dan kun je de passages makkelijk knippen en plakken in het aanvraagformulier én heb je altijd een back-up.

  Zou je graag eerst een conceptversie van je aanvraag aan ons voorleggen voordat je je definitieve aanvraag indient? Dat kan. Vul het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in, zorg dat alle verplichte bijlagen zijn bijgevoegd en klik onderaan je scherm op ‘Opslaan’ (niet op ‘Opslaan & verzenden’). Laat ons via journalistiekplus@fondsbjp.nl weten dat je aanvraag klaarstaat. Doe dit uiterlijk 29 mei, 09.00 uur. Met het sturen van deze mail geef je ons toestemming je conceptaanvraag te bekijken. Onze eenmalige feedback ontvang je uiterlijk 5 juni via het subsidieportaal. We doen geen inhoudelijke aanbevelingen, maar we kunnen wel bekijken of je aanvraag helder verwoord is en of er belangrijke informatie mist.

 • Dien uiterlijk 10 juni je definitieve aanvraag in. Door op de knop ‘Opslaan & verzenden’ te klikken, verstuur je je aanvraag definitief en kun je deze niet meer aanpassen. Je krijgt een bevestiging van je aanvraag per mail. Let op: de bevestiging kan ook in je spamfolder belanden!

  N.B:  Mocht aanvullende informatie bij je aanvraag nodig zijn, dan hoor je dat via het subsidieportaal. Houd daarom je mailbox in de gaten en lever indien nodig de gevraagde informatie aan via het portaal.

 • Wanneer over je aanvraag is besloten, krijg je een mail met een link naar een bericht in het subsidieportaal. In dit bericht lees je of je aanvraag is toegekend of afgewezen en vind je een korte toelichting op basis van de beoordeling van de adviescommissie.

  A: Je aanvraag is toegekend

  Als de subsidie is toegekend, ontvang je na de bevestiging de benodigde contracten voor zowel jouzelf, je eventuele medeaanvragers als het betreffende medium. Klik hier voor een uitleg over het online ondertekenen van contracten. Na ontvangst van de contracten wordt de eerste tranche van de subsidie uitbetaald en start je met het project in het derde of vierde kwartaal van 2024.

  B: Je aanvraag is afgewezen

  Bij een afwijzing ontvang je een korte toelichting over de afwijzingsgronden. Het is niet mogelijk een verzoek tot heroverweging in te dienen.

 • Fonds BJP organiseert periodieke bijeenkomsten voor alle aanvragers met een Journalistiek+ subsidie om kennis te maken en ervaringen te delen.

Veelgestelde vragen

Welke projecten komen niet in aanmerking voor subsidie?

Projecten die niet in aanmerking komen voor subsidie: fictie en (deels) gefictionaliseerde vormen, autobiografische projecten en memoires, bloemlezingen, monografieën en overzichtswerken, verzamelbundels, jubileum-, gedenk- of gelegenheidspublicaties en projecten die in eerste instantie te kwalificeren zijn als voorlichting, educatie en/of hulpverlening.

Activiteiten die gericht zijn op de promotie van journalistieke publicaties komen niet voor subsidie in aanmerking.

Projecten met meer traditionele vertelvormen, zoals artikelen en (foto)boeken kunnen in de bestaande Regeling Projectsubsidies worden ingediend en maken derhalve minder kans op subsidiëring binnen de regeling Journalistiek+. Mocht je een van deze vormen willen combineren met een andere vertelvorm om een specifieke doelgroep te bereiken, dan is een aanvraag binnen Journalistiek+ meer kansrijk. Leg in dat geval in je aanvraag uit hoe de verschillende vertelvormen elkaar aanvullen.

Heb ik een intentieverklaring nodig van een journalistiek medium?

Een intentieverklaring van een journalistiek medium is een pre, maar geen voorwaarde. Publicatie in eigen beheer is mogelijk. Maak daarbij wel duidelijk hoe de eindredactie geregeld is, bijvoorbeeld door de inhuur van een freelance eindredacteur. Ook dien je verder in te gaan op de distributie; hoe zorg je ervoor dat de publicatie bij jouw doelgroep terechtkomt?

Ik ben geen (onderzoeks)journalist, kan ik een subsidie aanvragen?

Binnen de pilot Journalistiek+ kunnen ook niet-journalistieke makers, zoals bijvoorbeeld kunstenaars, dramaturgen of illustratoren, subsidie krijgen voor de tijdsinvestering en onkosten. Van belang is dat de journalist waarmee je samenwerkt de aanvraag indient; de journalist is de hoofdaanvrager en andere teamleden zijn mede-aanvragers. Mede-aanvragers dienen bij de subsidieaanvraag zowel hun cv als relevante voorbeelden van eigen werk te uploaden.

Hoe maak je een begroting?

De begroting geeft inzicht in de verwachte kosten voor je project. Ook laat het zien met welke inkomstenbronnen je die kosten verwacht te financieren. Lees hier verder hoe je een heldere begroting opstelt. Heb je toch nog vragen? Stuur dan gerust een mail naar journalistiekplus@fondsbjp.nl.

Voor welke kosten kan je subsidie aanvragen?

Een subsidie van het Fonds BJP is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten en dekt niet alle kosten van een journalistiek project. De dag- en maandtarieven zijn dan ook niet dekkend en je kunt niet voor alle kostenposten subsidie aanvragen. Klik hier voor een overzicht van de kosten waarvoor je subsidie kunt aanvragen bij het Fonds BJP.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief
We houden je op de hoogte met updates over nieuwe regelingen, activiteiten en gesteunde projecten.
Schrijf je in voor de nieuwsbrief