Interview

Karlijn Goossen nieuw lid Raad van Toezicht Fonds BJP

Verbinder tussen journalistiek, onderzoek en onderwijs

Sinds drie jaar is Karlijn Goossen betrokken bij het Fonds BJP. Het grootste deel daarvan als commissielid dat aanvragen voor de Beurs Journalistieke Ontwikkeling beoordeelt. Deze beurs stelt journalisten in staat hun onderzoeksjournalistiek kennis bij te spijkeren. Haar rol bij het Fonds verruilt Goossen nu voor een nieuwe: ze treedt voor de komende jaren toe tot de Raad van Toezicht.

Karlijn volgt Abi Daruvalla op. We bedanken Abi voor haar grote inzet voor en betrokkenheid bij het Fonds de afgelopen acht jaar, eerst als lid van het bestuur en de afgelopen jaren als lid van de Raad van Toezicht.
4 april 2024
4 april 2024

Wat deed je besluiten om te solliciteren naar de vrijgekomen plek in de Raad van Toezicht?
‘Ik zie dat het Fonds in het journalistieke landschap in Nederland een belangrijke rol speelt. Mooi als ik daar een paar jaar als lid van de Raad van Toezicht een steentje aan kan bijdragen. Ik opereer binnen de netwerken journalistiek, onderzoek en onderwijs. Ik dacht: als ik met het verbinden van die domeinen van nut kan zijn voor de raad en het Fonds, zou ik mijn ervaring heel graag willen inzetten. En misschien fijn dat er ook wat jongere mensen in de raad komen. De meeste andere leden zijn al verder in hun carrière. Ik dacht trouwens ook: als ze een andere kandidaat kiezen dan is dat ook prima, dan blijf ik met veel genoegen commissielid. In die ontspannen modus heb ik mijn brief geschreven.’

Toch dacht Goossen aanvankelijk niet eerst aan zichzelf toen er een vacature vrijkwam in de raad. Pas nadat anderen opperden dat het misschien juist iets voor haarzelf was, kwam ze op het idee om zelf haar vinger op te steken.
‘Ook mijn enthousiasme over en betrokkenheid als commissielid bij het werk van het Fonds speelden mee. Ik vind dat het Fonds erg gegroeid is de laatste jaren. En dat het stevig aan de slag is om op een nieuwe manier relevant te zijn voor de sector. Er is meer diversiteit in de projecten die het Fonds ondersteunt. Het gaat niet alleen meer om het financieel ondersteunen van onderzoeksjournalistieke verhalen. Het gaat ook om het ondersteunen en faciliteren van je vakmatige ontwikkeling en je vaardigheden als journalist. De Beurs Journalistieke Ontwikkeling is daar een goed voorbeeld van. Als collega’s in het veld, freelancers of anderen aan hun ontwikkeling willen werken, kunnen ze daar een aanvraag voor doen.’

Krijg je een specifieke taak of portefeuille toebedeeld in de raad?
‘Ik word in elk geval lid van de Commissie Journalistieke Kwaliteit. Ik kan me voorstellen dat ik me binnen die commissie vooral zal toeleggen op de professionele ontwikkeling van journalisten en strategische keuzes die de ontwikkeling van het vak met zich meebrengen.’

Wat zijn belangrijke onderwerpen die je terugziet of terug wilt zien in de ondersteuning door het Fonds?
‘Wat ik allereerst zie is dat het Fonds meedenkt met journalisten bij het beantwoorden van de vragen: voor wie maak je iets, voor welk publiek en in welke vorm? Hoe slaag je erin je verhaal interessant te maken in een tijd waarin er veel informatie en content is die licht verteerbaar is. Het publiek zit niet altijd op zware of lange en complexe verhalen te wachten. Onderzoeksjournalisten hebben zelf niet per se de tijd om daarbij stil te staan. Die zijn met hun verhaal bezig. Ze moeten er bovendien hard aan trekken om dat verhaal überhaupt over het voetlicht te brengen in een tijd waarin onderzoeksjournalistiek onder druk staat.’

En verder?
‘Wat nog versterkt kan worden is het idee van communities of practice. Dat we plekken creëren waar onderzoeksjournalisten elkaar kunnen opzoeken zodat ze samen kunnen werken aan hun eigen ontwikkeling. Die communities of practice zouden bijvoorbeeld ook plekken kunnen zijn waar je coaching kunt krijgen en kunt klankborden. Journalisten zijn vaak eenpitters die niet in de gelegenheid zijn om dit in hun eentje te faciliteren.’

Ga je met je overstap het werk als commissielid niet missen?
‘Ja, dat ga ik eigenlijk heel erg missen. Allereerst de collega-commissieleden. Het is een heel leuke club mensen met wie ik samen betekenisvol bij kon dragen aan de ontwikkeling van collega’s in het werkveld. De commissie probeert niet alleen sec een aanvraag te beoordelen maar ook bij negatief advies mee te denken: “hoe kunnen we iemand in een andere richting helpen?”’

  

Over Karlijn Goossen
Karlijn Goossen is journalist, docent en onderzoeker. Ze was tot voor kort adjunct-hoofdredacteur Journalistiek bij de EO. Goossen is als freelance adviseur, onderzoeker, journalist, mentor en moderator betrokken bij onder meer de NVJ, Fonds BJP, Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en Dutch Media Week. Klik hier voor uitgebreidere biografie.