Over het Fonds BJP

Het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten verleent financiële steun aan artikelen, reportages, longreads, journalistieke boeken en biografieën, audiovisuele projecten, zoals podcasts, documentaires, radioreportages of webdocu’s. Met kleinschalige subsidies beoogt het Fonds BJP journalisten in staat te stellen zich langdurig te verdiepen in een onderwerp of thema. Het gaat om projecten die zodanig tijdrovend van aard zijn dat zij naar verwachting zonder deze financiële steun niet tot stand zullen komen.

De projecten moeten resulteren in artikelen, (web)docu’s, uitzendingen, publicaties of boeken in Nederlandse media/uitgevers – gedrukt dan wel digitaal. De steun wordt verleend in de vorm van een subsidie aan individuele journalisten of auteurs. Aanvragen worden beoordeeld door een zeskoppig bestuur, bestaande uit professionals uit de journalistieke- en uitgeverswereld.

Sinds 2006 reikt het Fonds BJP de Brusseprijs uit voor het beste journalistieke boek.

Het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten is een particulier initiatief van een groep bekende journalisten en ontvangt sinds de oprichting in 1990 subsidie van het ministerie van OCW. Sindsdien heeft het Fonds BJP meer dan 4000 subsidieaanvragen ontvangen, waarvan er in totaal ruim 1200 zijn gehonoreerd. Het Fonds BJP heeft belangrijk bijgedragen aan het succes van journalisten als Judith Koelemeijer, Geert Mak, Jeroen Smit en Annejet van der Zijl. Veel van de door het Fonds ondersteunde projecten zijn bekroond met (journalistieke) prijzen.