Afvalbedrijven: schadepost voor de gemeenschap?

Adrián Estrada en Eline Huisman - Artikel | De Groene Amsterdammer, De Limburger en Trouw
De afvalsector is al decennialang verantwoordelijk voor talloze grote en kleine milieuschandalen. Nog steeds lijken gebrekkig nageleefde regels, branden en faillissementen te leiden tot hoge maatschappelijke kosten, terwijl de risico’s van de afvalbranche steeds groter worden: de hoeveelheid afval waarvoor bedrijven geen afzet vinden groeit en stapelt zich op. Wat is de oorzaak van de gebrekkige naleving van regelgeving? Hoe kan het dat steeds meer afvalbedrijven onverzekerd te werk gaan en schadeposten steeds vaker op de gemeenschap lijken te worden afgewenteld? En hoe hoog zijn deze kosten waarvoor veelal gemeentes en provincies opdraaien? Adrián Estrada en Eline Huisman onderzochten fraude, criminaliteit en faillissementen bij Nederlandse afvalbedrijven.