Alt-light en alt-right domineren Nederlands Twitter

‘Je gaat me toch niet als genuanceerd wegzetten hè?’
Coen van de Ven & Thomas Boeschoten - Artikel | De Groene Amsterdammer

‘Vaker dan voorheen worden uitspraken gedaan die geweld aanmoedigen en verheerlijken tegen met name moslims en de overheid’, schreef de AIVD een jaar geleden in zijn rapport Rechts-extremisme in Nederland, een fenomeen in beweging. Eén van de plekken waar dergelijke uitspraken worden gedaan is Twitter. Maar hoeveel invloed en bereik hebben alt-right en alt-light eigenlijk op het sociale medium? Coen van de Ven en Thomas Boeschoten onderzochten bijna alle Nederlandse tweets van vier peilmomenten sinds 2017 en maakten een netwerkanalyse: alt-right is de meest hechte, meest dominante stem op Twitter.