Het noorden van Nederland kent een bijzondere cultuur van amateurtheater. Het is rijk aan gezelschappen en uitvoeringen zijn er legio. Joost de Ruiter, zelf schrijver en amateuracteur, onderzoekt het verschijnsel in een vierdelige serie. Waar komt de traditie van amateurtheater in Noord-Nederland vandaan? En wat zegt die over de cultuur en identiteit van de noorderlingen?