Armoede

Maak kennis met de grootste armoedebestrijder ter wereld die nog nooit in de krant heeft gestaan
Sanne Blauw & Maite Vermeulen - serie artikelen | De Correspondent

In de strijd tegen armoede heeft Martin Ravallion een belangrijke rol gespeeld. Zijn naam is niet bekend, maar hij is de man die in 1990 met het idee kwam om een wereldwijde armoedegrens vast te stellen. Die armoedegrens heeft grote invloed op de bestrijding van armoede. Sanne Blauw en Maite Vermeulen schrijven het eerste grote artikel ooit over Ravallion. Dit artikel vormt de aftrap van een reeks artikelen over armoede. Aan bod komen vragen als: Hoe kun je cijfers van verschillende landen met elkaar vergelijken? Gaat armoede over meer dan alleen geld? En: hoe is het denken over armoede de afgelopen tweehonderd jaar veranderd?