Beatrix

Jutta Chorus
Dwars door alle weerstand heen
Geen verrassingen, geen affaires. Vlijtig, neutraal, degelijk en alles onder controle. Dat is koningin Beatrix. Tot het jaar 2000. Toen begonnen de zware jaren, waarin haar man en haar ouders stierven, waarin haar Huis ineens toneel werd van de ene affaire na de andere en waarin het ooit zo Oranjegezinde volk een beweging omarmde die zij verafschuwde en die haar afwees. Jutta Chorus schetst het portret van Beatrix vanaf haar jeugd tot en met de zware jaren. Uit tientallen gesprekken met betrokkenen komt een vrouw naar voren die in tegenspoed het uiterste van zichzelf en haar omgeving vraagt.
boek | Atlas Contact, 2013