De steun die Nederlanders krijgen op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) wordt sinds 2015 niet meer op landelijk niveau bepaald, maar door gemeenten. Zij werden toen verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning, zoals begeleiding en hulpmiddelen, aan ruim één miljoen ouderen en mensen met een beperking of chronische ziekte. Marjolein de Boer en Sylvana van den Braak onderzochten de gevolgen van de overheveling: chaos, willekeur en rechtsongelijkheid blijken in de uitvoering van de wet geen uitzondering.
Beeld: Aart-Jan Venema