Datalekken

Jari Goedegebuure - Artikel | Het Parool

Net als andere gemeenten is de gemeente Amsterdam sinds 1 januari 2016 verplicht om datalekken, waarbij persoonsgegevens in handen komen van onbevoegde personen, bij te houden en te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het aantal gemelde datalekken is in 2018 fors toegenomen in de hoofdstad. Hoe gebeuren zulke datalekken? En hoe is de toename in 2018 te verklaren? Jari Goedegebuure sprak met betrokkenen en privacydeskundigen om deze vragen te beantwoorden.