De ‘Antillenroute’ van het cao-overleg

Hoe spookvakbonden arbeidsvoorwaarden helpen bepalen
Marieke Rotman en Emiel Woutersen - Artikel | De Groene Amsterdammer, Investico en Trouw

Het is in Nederland simpel om een vakbond op te richten. Bovendien mogen bonden voor 99 procent worden gefinancierd door werkgevers en mogen deze werkgevers ook zelf vakbonden in het leven roepen. Marieke Rotman en Emiel Woutersen onderzochten in samenwerking met Investico deze zogenaamde ‘werkgever-vriendelijke’ spookvakbonden. Welke rol spelen deze in de totstandkoming van cao’s? En hoe verhouden ze zich tot traditionele vakbonden?
Beeld: Femke van Heerikhuizen