De Centrale

De eerste Nederlandse narcoticabrigade - een vaderlandse drugsgeschiedenis
Micha Peters - Vesper Uitgeverij

In 1932 richt de toenmalige hoofdcommissaris van politie in Rotterdam, Adriaan Sirks, een nieuwe brigade op: ‘de Nederlandse Centrale tot bestrijding van den smokkelhandel in verdoovende middelen’. In feite begint met deze stap van Sirks het Nederlandse drugsbeleid en de War on Drugs. Maar hoe zit dat precies? Historicus en journalist Micha Peters ontdekt in zijn boek De Centrale  dat terwijl Sirks strijdt tegen drugssmokkelaars, de Nederlandse staat tegelijkertijd een aandeel in drugshandel heeft.
Peters schetst in zijn boek naast deze pioniersperiode van de Nederlandse drugsbestrijding, ook een beeld van het tijdperk dat voorafgaat aan de jaren zeventig waarin het befaamde gedoogbeleid wordt ingevoerd.