De cowboys zijn nu bewakers

Robert Knoth en Linda Polman
Gevangenen in de VS: booming business
De Verenigde Staten herbergen 5% van de wereldbevolking, en een kwart van alle gevangenen ter wereld. In de staat Texas is het aantal gevangenen het hoogst: daar zijn straffen en het strengst en worden doodvonnissen het vaakst ook daadwerkelijk voltrokken. Veel mensen verdienen hun brood in het gevangeniswezen. Motels, benzinestations, restaurants en supermarkten drijven op de klandizie van bezoekende familieleden. Is dat de reden waarom men vasthoudt aan het systeem van strenge straffen? Waarom is het Texas Tough-gedachtengoed zo hardnekkig? Robert Knoth en Linda Polman bezochten de gevangenissen, spraken met en fotografeerden bewakers, gedetineerden en andere betrokkenen en laten zien wat Texas Tough werkelijk inhoudt.
artikel | Vrij Nederland, 2013