De eco-regeling voor duurzame landbouw

Coen Ramaer - Follow the Money

Het ministerie van Landbouw stimuleert duurzaam boeren met een zogenoemde eco-regeling van 760 miljoen euro aan Europese subsidies. Maar heeft dat effect in de praktijk? Coen Ramaer zocht dat uit en publiceerde erover voor Follow The Money. Hij vond uit dat natuurorganisaties en wetenschappers weinig vertrouwen in de regeling hebben. Duidelijke doelen ontbreken en de regeling is niet voldoende om de doelen uit het Klimaatakkoord te halen. De uitgestippelde koers blijkt voor een deel het resultaat van een succesvolle lobby van de LTO, de belangenorganisatie van boeren.