De jacht op gratis promovendi

Yvonne van de Meent en Laura ter Steege - Artikelen | Folia en NRC

​Universiteiten maken op grote schaal oneigenlijk gebruik van de mogelijkheid onbezoldigde buitenlandse promovendi aan te trekken. Inmiddels wordt de helft van alle proefschriften geschreven door promovendi die niet in dienst zijn van een universiteit. Hoeveel ‘onzichtbare’ promovendi zijn er in Nederland? En wat zijn de consequenties daarvan? Yvonne van de Meent, Laura ter Steege en Henk Strikkers deden onderzoek naar gratis promovendi.

Foto: Marc Kolle