De Nederlandse invloed op de Amerikaanse slavernij

Leendert van der Valk - De Groene Amsterdammer

In 1624, precies vierhonderd jaar geleden werd Nieuw Nederland gesticht. De kolonie omvatte de huidige Amerikaanse staten New York, New Jersey, Delaware en Connecticut. De Nederlandse heerschappij zou veertig jaar duren en daarna worden overgenomen door de Engelsen. Nieuw Amsterdam werd New York. Maar verdween daarmee ook de invloed van Nederlanders op de Amerikaanse slavernij? Allerminst. Journalist Leendert van der Valk dook in de geschiedenis om die invloed in kaart te brengen. Zo volgt hij onder meer de handel en wandel van Frederick Philipse en zijn nazaten. De voormalige timmerman uit Bolsward zou uitgroeien tot de rijkste New Yorker. Philipse vergaarde zijn familiekapitaal met slavernij, piraterij, belastingontduiking en grootgrondbezit.