De Nederlandse ziekte

Van verzorgingsstaat naar survivalstaat in elf verhalen
Sjors van Beek - serie artikelen | De Groene Amsterdammer

De afgelopen drie jaar liep Sjors van Beek achter de schermen mee bij elf verschillende instanties die de Nederlandse verzorgingsstaat belichamen: van schuldhulpverlening tot daklozenopvang, van thuiszorg tot jeugdzorg. Op uiteenlopende plekken in Nederland probeerde hij te doorgronden hoe de sociale vangnetten werkelijk functioneren. Zijn rondgang levert geen vrolijk beeld op: ondoorgrondelijk veel instanties en regeltjes, te complexe systemen en een kille en calculerende verzorgingsstaat.