De nieuwe armoede

Emma Brunt
Niet meer naar Verona
Het overkomt steeds meer mensen, ook mensen die zich tot voor kort nog veilig opgenomen voelden in de categorie zelfredzame burgers met een (boven)gemiddeld inkomen en een probleemloos bestaan. Zij dreigen nu door ontslag, een niet te verkopen huis of een faillissement aan de verkeerde kant van de streep te komen. Volgens nieuwe neurologische inzichten is armoede niet het gevolg van slechte beslissingen; het is de armoede zélf die tot slechte beslissingen leidt. Slot in een serie van zes artikelen, over de schaamte die vaak gepaard gaat met het moeten rondkomen van minder geld.
serie artikelen | De Groene Amsterdammer