​In het huidige, veel bekritiseerde inburgeringssysteem krijgen vluchtelingen drie jaar de tijd om hun inburgeringsexamens te halen. Veel van hen sluiten een lening af om lessen te volgen bij een van de – niet altijd deugdelijke – commerciële taalscholen die in de markt zijn gesprongen. Halen inburgeraars hun examens niet, dan wordt de lening een schuld, dreigen er boetes en in extreme gevallen zelfs uitzetting. Onder de nieuwe wet, die in 2022 wordt ingevoerd, kopen gemeenten de taallessen in en krijgen nieuwkomers meer begeleiding bij het opbouwen en organiseren van hun leven. Tegelijkertijd gaat de taal-eis omhoog, blijven de omstreden boetes bestaan en zijn er zelfs meer boetegronden bijgekomen. Zal de nieuwe inburgeringswet vluchtelingen beter op weg helpen in Nederland? In een driedelige serie loopt journalist Marieke Buijs mee met drie nieuwkomers om hierachter te komen.