Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is een zelfstandig bestuursorgaan van de overheid dat bepaalt wie toegang krijgt tot de Wet langdurige zorg (Wlz), bedoeld voor mensen die blijvend zijn aangewezen op vierentwintiguurszorg. Vaak gaat het dan om mensen met dementie of een verstandelijke beperking, maar sinds vorig jaar valt ook de ggz onder de Wlz. Het CIZ beoordeelt jaarlijks bijna honderdvijftigduizend aanvragen, die variëren van enkele tienduizenden euro’s tot ruim een ton per jaar. Hoe vult het CIZ haar wettelijke poortwachtersfunctie in? Anouk Kootstra onderzoekt het in deze serie artikelen en radio-uitzending.

Beeld: Ilse van Kraaij