De sleutelrol van Kobani

'Turkije wil van ons af'
Fréderike Geerdink - Artikel | De Groene Amsterdammer

Turkije aast op Kobani, de stad die nog altijd in handen is van de Koerden die de belegering van ISIS afsloegen na een grote slag in 2014-2015. Hoe gaan zowel strijders als burgers om met de constante dreiging? Durven burgers te bouwen aan de toekomst, en hoe dan? Fréderike Geerdink onderzoekt het in deze reportage.