De Milieueffectrapportage (MER) werd ooit in het leven geroepen om Nederland te beschermen tegen grote vervuilers. Maar de afgelopen tien jaar is het aantal rapportages gehalveerd en worden vergunningen gemakkelijker afgegeven. Terwijl mileuproblemen en klimaatverandering nijpender worden, zijn milieunormen juist afgezwakt en werd de verantwoordelijkheid voor de MER verplaatst naar lokale overheden – die de verantwoordelijkheid niet altijd aankunnen. Karlijn Kuijpers dook met Investico in de wereld van de milieuvergunningen: wat is er veranderd en wat zijn daarvan de gevolgen?
Beeld: Gezienus Bruining (Tubantia)