De thuiskomst

Koerden grijpen hun kans
Marijn Kruk - Artikel | De Groene Amsterdammer

Er wordt door de Koerden al lang gestreden voor onafhankelijkheid. Na de Iraakse Koerden, die autonomie verwierven, en de Syrische Koerden, die tijdens de Syrische oorlog een autonoom gebied wisten te realiseren beleven nu ook de Turkse Koerden hun moment. De strijd tegen IS is voor de verdeelde Koerdische natie van existentieel belang. Marijn Kruk reisde door Turkije en sprak daar vele Koerden. Zal hun moment voortduren?