De toenemende online lhbti+-haat

Romy van Dijk, Eva Hofman, Samuel Ruiter en Joris Veerbeek - Artikel | De Groene Amsterdammer

Social media worden steeds conservatiever door het algoritme in combinatie met de activiteit van de gebruikers. De queer-gemeenschap wordt op deze sociale media steeds zichtbaarder geconfronteerd met agressie en haat. Hoofdzakelijk zijn de afzenders: extreem-rechts, streng religieus, complotdenkers en ‘bezorgde’ influencers. Is er inderdaad een toename van het anti-LHBTI+ sentiment? En zo ja, waar zien we die? Hoe versterken deze denkbeelden elkaar? Romy van Dijk, Eva Hofman, Samuel Ruiter en Joris Verbeek deden een data-onderzoek waarbij de sentimenten van YouTube, Instagram, Twitter en Telegram worden onderzocht.

Beeld: Olivia Ettema