De verschrikkelijke Janmaat

Nederland en de Centrumpartij
Joost Niemöller - Boek | Uitgeverij Van Praag

Vanaf 1980 vraagt Hans Janmaat met zijn Centrumpartij aandacht voor problemen in de Nederlandse maatschappij die volgens hem veroorzaakt worden door immigratie uit niet-westerse landen. Later zouden Bolkestein, Fortuyn en Wilders deze thematiek ook agenderen. Janmaats kritiek op de multiculturele samenleving leidt tot felle reacties, vele rechtszaken en gewelddadige tegenacties. Joost Niemöller beschrijft de geschiedenis van de Centrumbeweging en sprak daarvoor onder meer met oud-kaderleden van de Centrumpartij. Ook had hij toegang tot het gesloten partij-archief en Janmaats nooit gepubliceerde memoires.